Affaldsstrategier 2005-2012

Offentliggjort 26-08-2015

Danmarks uden affald afløser de tidligere affaldsstrategier. Affaldsstrategien for perioden 2009 - 2012 blev lanceret i 2 dele, hvor den første del kom i marts 2009, og den næste fulgte i juni 2010.

Første del af Affaldsstrategi 2009-12

Strategiens første del indeholder:

  • Den overordnede politik og prioritering på affaldsområdet
  • En strategi for henkastet affald
  • En kapacitetsplan for affaldsforbrænding
  • En gennemgang af regelgrundlaget på affaldsområdet

Sigtelinjen for deponering af de samlede affaldsmængder er skærpet til 6 %, og der er fastsat en målsætning for indsamling af batterier til 45 % i 2012, hvilket er en tidsmæssig fremrykning i forhold til kravet i batteridirektivet.

Strategiens anden del indeholder:

  • en særlig indsats for at forebygge affald,
  • initiativer til udvikling af ny miljøteknologi på affaldsområdet samt
  • en kapacitetsplan for deponeringsanlæg.


Strategien for 2009 - 2012 var en videreførelse af Affaldsstrategi 2005-2008.