Afsætning af bioforgasset organisk affald (2003)

Offentliggjort 26-08-2015

Rapporten redegør for mulighederne for at afsætte organisk dagrenovation via bioforgasning til jordbrugsformål. Specielt belyses landmændenes og industriens holdning til brug af affaldsprodukter som gødning i jordbruget med særlig fokus på bioforgasses organisk dagrenovation. Desuden beregnes det tilgængelige landbrugsareal i en her og nu situation og den forventede arealsituation i år 2010 i relation til muligheden for at udbringe bioforgasset organisk dagrenovartion og andre affaldsprodukter. Udbringes kat. II og III produkter vil stort set alt overskydende areal i 2010 kunne udnyttes til udbringelse af organiske affaldsprodukter.