Bedre sortering af træ til genanvendelse på genbrugsstationer (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Projektet formål er at sikre en god genanvendelse af træ gennem en ordentlig sortering, som borgerne forstår, og udvikle kommunikationsmaterialer som kommunerne kan benytte til at formidle den anbefalede sortering til borgerne.

Resuiltater

Materialet indeholdt tømmerblyanter, pastilæsker og plakater og et neutralt logo for trægenbrug. Alt materialet var beregnet til, at gøre pladsfolkene i bedre stand til god borgerkommunikation omkring sortering af træ.

Plakaten giver pladsfolkene ”fun facts” omkring træaffald, fx hvor mange ton der bliver genbrugt og facts omkring den miljømæssige effekt. Plakaten viser dertil træets ved, fra produktion til genbrug for, at sikre at alle pladsfolk ved hvad der sker med træet, hvis borgerne spørger.

Tømmerblyanten og pastilæskerne har til formål at pladsfolkene kan tage kontakt til borgerne med en lille gave, så de ikke kun tager kontakt til borgeren for at rette på denne. Tømmerblyanten indeholder et budskab omkring at genbruge træ samt logoet for trægenbrug.

Pastilæsken indeholder logoet for trægenbrug samt et budskab om hvorfor det er godt at genbruge træ.

Efter kampagnematerialerne blev uddelt er der foretaget en undersøgelse blandt pladsfolk på udvalgte genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Den generelle holdning blandt pladsfolkene er, at de er glade for kampagnen og ser den som et godt værktøj.

Vestforbrænding har også inddraget Teknologisk Institut, som har foretaget målinger at træets renhed. Ligeledes har Renodjurs foretaget målinger er deres træfraktioners renhed. Alle målinger var acceptable.

Aktiviteter gennemført i projektet

Vestforbrænding har inddraget Miljøstyrelsen, Renodjurs, genbrugsstationer i Vestforbrændings opland og en ekstern grafiker til at komme med ideer, forslag og vinkler på en kampagne. Grafikeren fik alle gruppens input og stillede nogle forslag, som gruppen tog stilling til. Efter grafikerens input var godkendt af styregruppen, blev materiale udarbejdet.

Projektets gode råd til andre

  • Inddrag dem, der har kontakten til borgerne, og få deres input/erfaringer.
  • Inddrag samme personer, når produktet udbredes.

Næste skridt

Løbende analyser af træets renhed for at følge en eventuel udvikling.

Kontaktperson

Mette Kyed, Vestforbrænding I/S

Fakta om projektet

Hovedansøger: Vestforbrænding I/S
Medansøger: Renodjurs I/S
Tilskud: 500.000 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.