Den Grønne Campingvogn - Affaldssvar på hjul i dit kvarter (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Projektet undersøger, hvordan man kan tage spørgsmål og evt. kritik om ordningen fra borgerne i øjenhøjde omkring tidspunktet for indførelse af en ny ordning, hvor de får deres nye beholdere. Formålet er, at borgerne føler sig hørte og velinformerede.

En kampagnevogn opstilles tæt på borgernes bopæl omkring det tidspunkt, hvor de har fået beholderne. Den skal være bemandet med affaldsguider, der skal hjælpe med at få budskabet ud om den nye ordning og svare på spørgsmål og hjælpe. Vi mener, det vil give en større forståelse for ordningen og kan afhjælpe misforståelser. 

Resultater

Vi må alt i alt konkludere, at kampagnevognen ikke har været noget stort tilløbsstykke. Folk kommer simpelthen ikke hen i stort tal for at spørge ind til affaldssortering. Det kan muligvis skyldes, at det infomateriale, som borgerne har fået er godt nok eller folk generelt ikke interesserer sig for affald eller at de ikke er i ’gerningsøjeblikket’, hvor de står med tvivlsspørgsmål omkring sortering.

Det beskrevne formål med dette projekt var netop at placere vognen centralt i forhold til, hvor borgerne bor og ikke bare at stille sig op til Lyngby-by night eller andre arrangementer, som man ved er tilløbsstykker. I sådan et tilfælde var der sikkert kommet flere, men havde ikke nødvendigvis mødt dem, der bor i dette område eller nogle, der er i affaldsmode og har spørgsmål omkring det. Dog må vi konkludere, at hvis man vil have mange besøgende, er man nødt til at opstille vognen til sådanne arrangementer, til Vandets dag eller lignende og på den måde koble sig op på et arrangement, hvor der er flere stande og der sker nogle flere ting.

En anden ting, man kunne gøre for at tiltrække flere besøgende var at lave konkurrencer med præmier, hvor man måske skulle aflevere noget i selve vognen samt at involvere de lokale skoler. Hvis de mindre skoleklasser kommer og hører om den nye ordning (og evt. en beholder, de havde fået derhjemme), så ville de gå hjem og fortælle om det og forældrene ville måske kigge forbi.

Dokumentation og presse

Vi valgte at tage billeder af vognen, da den var ude på de tre forskellige placeringer – både under opstilling og med borgere, der besøgte os (se bilag 3). Desuden har vi lagt vægt på at gøre opmærksom på vognen løbende på vores kampagneside www.visortererogså.dk. På dette site reklamerede vi for vognen og dens placering med en ’Kom og mød os’ grafik samt beskrivelser af hvor, vi stod, tidspunkter etc.

Dette gjorde vi også simultant på vores egen hjemmeside www.ltf.dk.

Vi har løbende orienteret pressen omkring dette projekt og lavet flere annoncer i Det Grønne Område omkring projektet.

Vi har prioriteret ikke at videodokumentere projektet, da vi mente, at det blev for omkostningsfuldt at gennemføre, samt at det ville være for intimiderende at stå og filme borgere, der henvender sig i vognen. Denne beslutning blev også taget i betragtning af, at der ikke kom så mange mennesker derhen.

Selve campingvognen

Et synligt produkt vi har af projektet er selvfølgelig selve vognen, som vi vil benytte til kommende arrangementer og til placering i område 3 i Lyngby, som vi er ved at køre beholdere ud til her i august 2016.

Vi vil også stille den på genbrugspladsen en weekend i efteråret 2016.

En anden konklusion vi har draget af projektet er, at det kræver meget logistik at få vognen placeret de forskellige steder. Det at få kørt selve vognen ud - og hjem, da det kræver en person, der er vant til at køre med en anhænger, er ledig på det givne tidspunkt etc. Hvem der ejer det pågældende areal til placering, samt tilladelser til at stå der skal indhentes etc. Og skal den stå på en plads med parkeringsmulighed foran, skal man huske evt. afspærring dagen før for at være sikker på at få den ind på plads. Og kan den stå der natten over uden, at der sker noget, er der aflåsningsmulighed og hvor skal man gøre af de ting, der ikke kan være i vognen om natten (evt. affaldsbeholderne). Det er overvejelser, som man skal tage højde for.

Aktiviteter gennemført i projektet

Vores generelle implementering af den nye affaldsordning var i første implementeringsrunde beholdere til villa- og rækkehuse i hele Lyngby-Taarbæk. Det var besluttet, at alle husstande skulle have en firekammerbeholder (240 l) til glas, metal, papir og plast samt en rød boks til farligt affald. Udrulningen af beholdere i hele kommunen var inddelt i tre udrulningsetaper (hvor af to ligger indenfor dette projekts rammer).

Disse etaper valgte vi at tage udgangspunkt i i forbindelse med dette projekt, da det netop var timingen, vi mente var vigtig. At borgerne havde mulighed for at møde os i forbindelse med, at de lige havde fået deres nye beholder (se bilag 3 for kort over de tre etaper).

Det blev til i alt tre placeringer af vognen, svarende til de udrulninger af beholdere vi havde lagt for de første to etaper. Etape 3 udrulningen ligger udenfor dette projekt (dog vil vi formentlig som fortsættelse af vores kommunikationsstrategi også placere vognen i etape 3, så borgere i dette område også får glæde af den og har mulighed for at få svar på deres spørgsmål).

Da Taarbæk-området er forholdsvis isoleret fra resten af Lyngby valgte vi at placere os så centralt som muligt der. Ved alle tre placeringer gælder det, at vi har valgt at stå steder, hvor der er nogle forbipasserende mennesker, hvor man ikke bare kører forbi i bil. VI var opmærksomme på, at det ikke er realistisk at borgerne decideret vil tage det som en udflugt og køre hen og parkere etc.

Når vi vurderede Taarbæks snævre smalle hovedgade valgte vi at stå ved Taarbæk Kro, Strandvejen 102, 2930 Klampenborg, hvor vi fik tilladelse af kroejeren.

I Hjortekær valgte vi at placere os ved Eremitageparkens P-plads, hvor der er en stor Netto, der er velbesøgt.

Omdannelse af vogn til kampagnevogn og ansættelse af affaldsguider

Inden vognen skulle ud var det nødvendigt at lave nogle justeringer på den, så den egnede sig til formålet. Det en vogn fra 1965, så flere ting var nødvendige at udskifte for at kunne bruge den til dette kampagneinformationsformål.

Vognen skulle kunne indeholde plads til brochurer, papirer, pc eller tablet og kampagnemateriale i form af nogle hylder, der kunne lukkes af ved kørsel. Det gamle køkken skulle ud og hylder laves.

Derudover var det nødvendigt at hive det gamle gulvtæppe ud og lægge et linolimsgulv, der også er nemmere at rengøre. Desuden skulle gardiner skiftes og de møre hynder udskiftes.

Vi indkøbte en pavilion til at lave et stort udeområde ved vognen og placerede flagranker, balloner, beachflag, affaldsbeholdere etc. til at synliggøre stedet. Vi havde fået fremstillet pastilæsker, balloner og indkøbt bolsher til at kunne give til de besøgende med logo, link til hjemmeside etc.

Til at gøre vognen genkendelig fik vi fremstillet nogle klæbere til alle fire sider i kampagenidentiteten, så den blev let genkendelig og havde en rød tråd med hele den grafiske identitet på vores nye affaldsordning. Det var bl.a. link til kampagnesiden Visortererogså.dk., nogle hovedbudskaber og noget tydeligt grafik (se foto bilag 3).

Vi ansatte to affaldsguider, der blev rekrutteret fra DTU’s miljølinje til at kunne bemande vognen. De blev indkaldt til et infomøde, hvor de blev klædt på til at svare på spørgsmål omkring den nye affaldsordning. Vi lagde vægt på at ansætte nogle udadvendte typer, der havde prøvet noget tilsvarende før.

Effektmåling

Vi foretog løbende målinger fra gang til gang på, hvor mange mennesker, der besøgte vognen. Herunder ses disse tal.

Taarbæk - ved Taarbæk Kro, Strandvejen 102, 2930 Klampenborg

 • Fredag kl. 12-17 d. 8. april: 35 personer
 • Lørdag kl. 10-15 d. 9. april.: 31 personer

Hjortekær - ved Eremitageparkens Netto, P-plads område

 • Fredag kl. 12-17 d. 15. april: 42 personer
 • Lørdag kl. 10-15 d. 16. april: 25 personer

Efter at have erfaret, at folk ikke strømmer til vognen i store tal lavede vi en revurdering af den næstkomne placering, hvor beholderne blev kørt ud til borgere i område 2, der blandt andet inkluderer det centrale Lyngby. I stedet for at stille os der, hvor der bor flest ville vi stille os der, hvor der var mange forbipasserende. Vi fik lov til at stå på et af de mest centrale steder i Lyngby – bag Magasin.

Centrale Lyngby - pladsen bag Magasin og Johannes Fog, Klampenborgvej, 2800 Lyngby

 • Fredag kl. 12-17 d. 27. maj: 49 personer
 • Lørdag kl. 10-15 d. 28. maj: 87 personer

Det gav ikke mange flere besøgende til trods for den centrale placering.

I alt kom der 269 personer – dette er ud af 4.700 husstande, der havde modtaget beholderen.

De borgere, der kom hen til vognen var meget glade for den hjælp og vejledning de fik, gav de tydeligt udtryk for. Vi oplevede at mange borgere sagde, at de ville give informationen videre til nabo og familie, som de vidste var i tvivl om samme spørgsmål.

Det var alle typer spørgsmål og afklaringer folk kom med. Mange spurgte om tømmedage, nogle spurgte til om dagrenovationen stadig kørte, og nogle spurgte til sorteringen. Nogle havde planlagt at komme forbi, nogle kom tilfældigt forbi og havde et par spørgsmål. Bestyrelsesformanden for LTF A/S kom forbi på flere af dagene og var med til at bakke projektet op og tale med borgerne.

Projektets gode råd til andre

 • Vær realistisk, når I vælger vogn (årgang, stand, skjulte ting).
 • Der skal foregå events/aktiviteter og konkurrencer for at tiltrække folk.
 • Involver skoleklasser i området, når det interesserer dem vil deres forældre også blive interesseret.
 • Sæt ressourcer af til logistik omkring kørsel, placering, tilladelser, aflåsning etc.
 • Hav en reserve-studerende i baghånden - der kommer altid en barnedåb, eksamen el. lign. selvom man planlægger i god tid.

Næste skridt

Fremtidige projekter vil være også at placere vognen i det sidste implementeringsområde for beholderne, så borgerne i dette område også har mulighed for at komme og få svar på deres spørgsmål. Vi vil forsøge at kontakte en skole i netop det område for at få besøg af nogle skoleklasser, der kan høre om affaldssortering og de nye beholdere. Dette vil formentlig ske i løbet af september 2016.

Kontaktperson

Anette Ansholm, Lyngby-Taarbæk Forsyning

Fakta om projektet

Ansøger: Lyngby-Taarbæk Forsyning
Tilskud: 124.985,27 kr.

Billeder fra projektet

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.