Forbedret teknologi for automatisk sortering af dagrenovation og storskrald

Offentliggjort 26-08-2015

Husholdningernes affald indeholder en lang række værdifulde materialer, der kan genanvendes. Samtidig stiller Ressourceplanen for Affaldshåndtering krav om, at 50 % af affaldet fra husholdningen skal genanvendes i 2022.

Projektet har til formål at udvikle og demonstrere forbedrede tekniske koncepter med tilhørende automatiske teknologier og metoder, der med minimal menneskelig indsats identificerer og udsorterer – og dermed værdiforøger – flest mulige af de genanvendelige materialer i dagrenovationen og i storskraldet.

Fakta om projektet
Ansøger: NOMI4s I/S
Kontaktperson: Carsten Zaar Hansen, projektleder

Afsluttede MUDP-projekter findes på ecoinnovation.dk.