Fremskrivning af affaldsmængder (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Opdatering af model for fremskrivning af generering og behandling af affald frem til 2030. Modellen kaldes FRIDA.

Projektbeskrivelse:

I modellen fremskrives udviklingen og behandlingen af forskellige typer af affald fra 2012 til 2030. Fremskrivningen er baseret på en videreudvikling af den hidtil anvendte økonometriske Frida model og integrerer bl.a. data fra det nye affaldsdatasystem med det tidligere datasystem ISAG. Endvidere viser modellen betydningen af realiseringen af ressourcestrategien "Danmark uden affald" fra oktober 2013. Modellen tager udgangspunkt i den nyeste økonomiske fremskrivning (fra ADAM) og kobles desuden til fremskrivninger på energiområdet.

Fremskrivningen skal bruges til mange formål – dels som underlag for strategier (hvilke mængder skal forebygges/genanvendes), dels til samfundsøkonomiske analyser, evaluering og overvejelser om evt. nye initiativer vedr. forbrænding, bygge- og anlægsaffald mv.

Projektet er offentliggjort i en rapport fra marts 2015 "Fremskrivning af generering og behandling af affald", Miljøprojekt nr. 1659, 2015. Modellen forventes senere i 2015 at blive gjort offentlig tilgængelig.

Tidshorisont:

Projektet er afsluttet. 

Kontaktpersoner:

Projektansvarlig:

Christian Fischer, Miljøstyrelsen

Projektet er afsluttet