Fremstilling af et højværdisubstrat til biogasproduktion ved sampulpning af have-/parkaffald og kildesorteret organisk dagrenovation vha. Ecogiteknologien

Offentliggjort 26-08-2015

Miljøstyrelsen har i 2014 igangsat et projekt, der har til formål at belyse, hvorvidt have-/parkaffald ved sampulpning med organisk dagrenovation kan blive attraktivt at bruge i biogasanlæg til gasproduktion.

Formålet med projektet er at belyse, hvorvidt have- og parkaffald kan blive til et attraktivt materiale til biogasproduktion. Det grønne affald har nemlig et højt gaspotentiale. 

Projektbeskrivelse:

Projektet vil ske på et Ecogi-anlæg, hvor have- og parkaffaldet sammen med kildesorteret dagrenovation vil blive brugt i et gyllebaseret biogasanlæg.

Aktiviteter i projektet er:

  • Bestemmelse af et optimalt blandingsforhold mellem organisk dagrenovation og have- og parkaffald
  • Karakteristik af biopulp og rejekt
  • Opstilling af massebalance og LCA-inventory
  • Livscyklusbaseret miljøvurdering

Baggrund:

Baggrunden for projektet er at udnytte de organiske affaldsressourcer mere optimalt, så der både bliver produceret energi, sker en udnyttelse af de begrænsende næringsstoffer og en tilbageførsel af kulstof til jordens kredsløb.

Målet med projektet er at dokumentere virkningen og effekterne ved at tilføre denne affaldstype til biogasanlæg, så denne viden kan udnyttes i fremtidige affaldssystemer.

Følgegruppe:

Der er nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra MST, DAKOFA, DTU og Videnscentret for Landbrug.

Tidshorisont:

Projektet er afsluttet.

Kontaktpersoner:

Projektansvarlig:   

Linda Bagge, Miljøstyrelsen

Projektet er afsluttet.