Gebyrkortlægning i kommunerne (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Kortlægning af gebyrstrukturer på affaldsområdet og analyse af gebyrer, der understøtter ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse

Projektbeskrivelse:

Projektet biddrager til at der etableres et overblik over ordninger og gebyrer på affaldsområdet. Herudover fortages en analyse af i hvilket omfang gebyrer og services skaber incitamenter til øget genanvendelse blandt husholdninger og virksomheder. Formålet med projektet er at skabe en indledende indsigt i gebyrstrukturernes effekt på genanvendelsen samt dele erfaringer med fastsættelse af gebyrer, der fremmer ressourcestrategiens mål om mere genanvendelse.

Analysen tager dels udgangspunkt i en kvantitativ dataindsamling og analyse, dels i et kvalitativt studie af kommunernes erfaringer i dag. Datagrundlaget er baseret på besvarelser fra 66 kommuner. 

Følgegruppe:

KL har indgået i følgegruppen for projektet

Tidshorisont:

Projektet blev afsluttet januar 2015.

Kontaktpersoner:

Jan Graversen, Miljøstyrelsen