Genbrugsplast: Fra husholdningsaffald til husholdningsaffaldssystem

Offentliggjort 26-08-2015

Hovedformålet er at skabe cirkulær økonomi for at fremme genanvendelse og nyttiggørelse af den tørre affaldsfraktion plast og skabe øgede anvendelsesmuligheder for de recirkulerede materialer i nye produkter.

Dette skal opnås ved, at en forsyningsvirksomhed indsamler genbrugsplast i tilstrækkelig mængder. Der laves endvidere separate test på sort husholdningsplast.

Plasten sorteres, forbehandles og nyttiggøres på et modtageanlæg, så industrien kan benytte det recirkulerede materialer i et nyt produkt: et indendørs affaldssorteringssystem til forsyningens kunder – og dermed fremme sortering ved at synliggøre, at affald er en ressource.

Link til offentlige dokumenter fra projektet:

Læs folder om projektet

Læs brugerundersøgelsen fra projektet

Læs sorteringsvejledningen til genbrugspladsen.

Fakta om projektet
Ansøger: Holbæk Forsyning
Kontaktperson: Lærke Ærenlund, projektleder

Afsluttede MUDP-projekter findes på ecoinnovation.dk.