Grøn omstilling og cirkulær økonomi

Offentliggjort 26-08-2015

Projektbeskrivelse:

Projektet er en indledende undersøgelse af betingelserne for, hvordan kommuner kan understøtte nye offentlige-private samarbejder om øget genanvendelse af affald fra husholdninger.

Kommunerne har en vigtig rolle i den grønne omstilling ved at koble lokale, regionale og nationale politikker om klima-, energi- og ressourceeffektivitet, og målet om at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor bør arbejdet med kommunernes rolle understøttes og udvikles. Omvendt er der også eksempler på, at partnerskaber mellem det offentlige og det private ofte har svært ved for alvor at komme på skinner og udnytte de potentialer, der synes at være på genanvendelsesområdet. I projektet indgår eksempler fra Næstved, Aabenraa, Bornholm, Aarhus og København. 

Indsamlingen af erfaringer tager udgangspunkt i en screening, interviews og dialog med kommuner, der har iværksat initiativer eller samarbejder med henblik på at omsætte øget genanvendelse til arbejdspladser og vækst. Her en række kommunale ideer og initiativer indsamlet, screenet og vurderet, hvorefter 5 blev udvalgt til yderligere undrsøgelse. Projektet blev gennemført i efteråret 2014 i følgende to etaper:
1. Erfaringsopsamling og eksempelfremstilling
2. Interviewundersøgelser og sammenfatning

Tidshorisont:

Opgavens blev afsluttet december 2014.

Følgegruppe:

Ingen følgegruppe.
KL var konsulent på opgaven.

Kontaktpersoner:

KL: Nina Svaneberg – tlf. 3370 3408 – mail: Obfuscated Email
Miljøstyrelsen: Alan Sørensen, Ressourceteamet – tlf. 7254 4180 – mail: Obfuscated Email