Højteknologisk adskillelse af metalfraktionen fra forbrændingsslagger

Offentliggjort 26-08-2015

Formålet med projektet er at udvikle produktionsfaciliteter specielt indrettet til adskillelse af metal fra forbrændingsslagger med henblik på at udskille de mange forskellige fraktioner i de blandede metalfraktioner, der i dag sendes til udlandet for oparbejdning.

Ingen anlæg i Europa er i dag specialdesignet til dette, og de udtager derfor normalt kun dele af 1-2 fraktioner, inden resten sendes videre til yderligere sortering.

Fakta om projektet
Ansøger: Meldgaard Miljø A/S
Kontaktperson: Lars Meldgaard, projektleder

Afsluttede MUDP-projekter findes på ecoinnovation.dk.