Inspiration til indendørs sorteringssystemer

Offentliggjort 26-08-2015

Projektbeskrivelse:

Indsamling af erfaringer fra afprøvning af indendørssorteringskoncepter i Albertslund i efteråret 2014. Konkret er der afprøvet løsninger i 3 lejeboligområder, to tæt/lav og et etagebyggeri. I det ene boligområde blev kun enlige med særlige små køkkener og trinetter besøgt, for at finde en løsning til netop disse.

Formålet med projektet er, at give borgerne inspiration til at indrette et indendørs sorteringssystem, der gør det nemt at sortere affaldet i de fraktioner, ressourcestrategien anbefaler (madaffald, plast, metal, pap og karton, papir, glas og restaffald).

Projektet går ud på at udvikle nogle gode løsninger til indendørs sortering sammen med 3 til 5 familier i samme boligområde. Systemerne skal gøre det nemt at sortere i alle 7 fraktioner og samtidig passe til de respektive familiers fysiske forhold, smag og vaner. Desuden skal indendørssystemet naturligvis også passe til det system der er udenfor i boligområdet til indsamling af de forskellige fraktioner.

Efter en prøveperiode skal systemerne og erfaringerne formidles til hele boligområdet. Der udarbejdes en folder med fotos og nogle tommelfingerregler for, hvordan man griber indretningen an, så det bliver praktisk og nemt for den enkelte at sortere affaldet. Folderen uddeles til alle i boligområdet. Løsningerne kan ligeledes præsenteres ved åbent hus-arrangementer og udstillinger i fælleshuse eller ved møder.  

Følgegruppe:

Ingen følgegruppe.

Albertslund Agendacenter var konsulent på opgaven.

Tidshorisont:

Projektet blev afsluttet december 2014.

Kontaktperson:

Miljøstyrelsen: Alan Sørensen, Ressourceteamet – tlf. 72544180 – mail: Obfuscated Email

Albertslund Agendacenter: Helene Eskildsen – tlf. 43622015 – mail: Obfuscated Email

Vedhæftede filer:

En projektbeskrivelse, målrettet embedsfolk, der kunne have lyst til at lave et lignende projekt samt en artikel til lokalbladet

Artikel – Indendørs sortering

Inspiration til indendørs sorteringssystemer (projektbeskrivelse)