Juridiske rammer for sorteringsanlæg (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Rapporten beskriver dansk lovgivning og relevant EU- ret for etablering og drift af affaldssorterings-anlæg. Rammebetingelserne for offentlige anlæg, private anlæg og tre former for offentligt-privat samarbejder om sorteringsanlæg analyseres i forhold til miljøretlig, kommunalretlig, udbudsretlig og statsstøtteretlig regulering bl.a. med henblik på leveringssikkerhed for kommunalt affald og med hensyn til mulighed for at modtage kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, for kommunal medfinansiering af et anlæg samt for at anvende konkurrencepræget dialog under et udbud.

Kommunal deltagelse i selskaber, der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald

I forbindelse med arbejdet med fyrtårnsrapporten om de juridiske rammer om automatiske sorteringsanlæg blev der rejst tvivl om fortolkningen af reglerne omkring kommuners deltagelse i selskaber der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet besluttede derfor at forelægge spørgsmålet for Kammeradvokaten. Kammeradvokatens konklusion er, at kommuner ikke har mulighed for at deltage i selskaber, der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald.

Konklusionen berører ikke modtagelsen af genanvendeligt erhvervsaffald på genbrugspladserne og indsamlingen af erhvervsaffald i forlængelse af §§ 41 og 42 i affaldsbekendtgørelsen. De tre ministerier henholder sig til Kammeradvokatens konklusion.