Kan affald i indsamlet dagrenovation genanvendes?

Offentliggjort 26-08-2015

KL og Dansk Affaldsforening har undersøgt, om det giver økonomisk og miljømæssig værdi at udsortere genanvendelige affaldstyper efter, at de er afleveret på forbrændingsanlægget. Formået har været at afklare, om de genanvendelige materialer, som i dag havner i dagrenovationen, kan udsorteres i en høj nok kvalitet til videre oparbejdning.

Projektbeskrivelse:

I projektet er der gennemført en vurdering af muligheden for at genanvende de ”tørre” affaldsmaterialer, som de forventes at optræde, når de er udsorteret fra blandet dagrenovation.

Analysen bygger på en række eksperters individuelle vurderinger af fire repræsentativt sammensatte affaldsprøver, der viser sammensætningen af de ”tørre” materialer i henholdsvis kildesorteret affald, kildeopdelt affald, let komprimeret affald og normalt komprimeret affald.

Hver affaldsprøve er vurderet ud fra 4 parametre: affaldsmiljø, afsætningspris, egnethed til genanvendelse og miljøbelastning.

Følgegruppe:

Der har været nedsat en følgegruppe til projektet bestående af:

Josefine Thrane Slettten, Dansk Erhverv
Jakob Clemen, Plastindustrien
Jonas Nedenskav, ARC
Hanne Dahl, TAS
Marianne Much Jensen, DI
Anne-Mette Lysemose Bendsen, Miljøstyrelsen
Kristoffer Slottved og Mathias Vang Vestergaard, KL
Nana Winkler, DAF
Konsulenter på projektet: Claus Pedersen og Casper Mayland, Econet

Tidshorisont:

Projektet er afsluttet i foråret 2015.

Kontaktpersoner:

Kristoffer Slotved, KL
Anne-Mette Lysemose Bendsen, Miljøstyrelsen