”Kend dit affald” - Landsdækkende informationskampagne om husholdningsaffald (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Miljøstyrelsen har gennemført en landsdækkende kampagne, der fokuserer på genanvendelsen af affald fra husholdningerne.

Kampagnen forklarer, hvad gevinsterne ved at sortere affaldet er og øger danskernes viden om, hvilke kredsløb de enkelte affaldstyper kan indgå i, når de bliver genanvendt i stedet for at blive brændt.

Projektbeskrivelse:

Kommunerne har i dag forskellige regler for, hvordan affaldet skal sorteres, og tilbyder derfor forskellige affaldsordninger med forskelligt serviceniveau. Kampagnen er tilrettelagt på en måde, så budskaberne er relevante for alle borgere, uanset hvilken affaldsløsning de har.

Kampagnen skal motivere borgerne til at sortere deres affald og til at bruge de affaldsordninger, der i forvejen er i kommunerne. Borgerne skal gennem kampagnen opbygge en baggrundsviden om fordelene ved at tænke genanvendelse ind i hverdagsforbruget.

Følgegruppe:

Der har været nedsat en følgegruppe med deltagelse af:

Frederiksberg Kommune
Københavns Kommune
Vejle Kommune
Dansk Affaldsforening
Vestforbrænding
AVV
KL
RenoSyd
DN

Tidshorisont:

Kampagnen er gennemført i 2014.

Kontaktpersoner:

Projektansvarlige:

Anne-Mette Bendsen, Miljøstyrelsen
Lone Lykke Nielsen, Miljøstyrelsen