Kildesorteret organisk dagrenovation til biogasfællesanlæg (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål:

At identificere og definere en praksis for indsamling og behandling af kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdningerne, som kan danne grundlag for kommende udbud af indsamlingsordninger i de danske kommuner, herunder Esbjerg og Bornholms Kommune.

Baggrund:

Ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, forudsætter at organisk affald fra husholdninger indsamles i en særskilt fraktion, som kan nyttiggøres ved genanvendelse.

Aktiviteter:

Efterprøvning og vurdering af den nuværende praksis for indsamling, forbehandling, afgasning og udbringning i forhold til de kvalitetskrav, som kan ligge til grund for kommende udbud af indsamling af kildesorteret organisk affald. Test på affald fra Esbjerg Kommune, som indsamles i hhv. papirposer og plastposer fra haveboliger, samt Ringsted Kommune, som indsamler det organiske affald i etageboliger. Etablering af to arbejdsgrupper, som skal validere og vurdere praksis mod virkelighed.

Forventede effekter:

Etablering af biogaskapacitet til behandling af bioaffald fra alle husstande i Danmark. Kapaciteten for forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation øges med ca. 400% i 2016. Kapaciteten til afgasning forøges med en tilsvarende andel på 400%.

Nyskabende perspektiver:

Etablering og fastlæggelse af praksis for indsamling og afsætning af organisk dagrenovation til genanvendelse, hvor eksisterende behandlingskapacitet kan udnyttes og den organiske dagrenovation kan behandles til en konkurrenceudsat behandlingspris, som afspejler ressourcens værdi.

Ansøgning:

Ansøgere: BOFA – Bornholms Regionskommune, Esbjerg Kommune, Komtek Miljø af 2012, Ribe Biogas A/S, Aalborg Universitet og Arla A.m.b.a
Hovedansøger: BOFA – Bornholms Regionskommune
Kontaktperson: Hans Christian Holmstrand
Tilskud: 970.561 kr.