Kombineret bioforgasning og kompostering af kildesorteret organisk dagrenovation i batch-anlæg (2005)

Offentliggjort 26-08-2015

En ny metode er udviklet til kombineret bioforgasning og kompostering af kildesorteret organisk dagrenovation. Metoden fokuserer på både udnyttelse af energien i affaldet og produktion af kompost. Behandlingsløsningen har på såvel laboratorie-, pilotskala- og fuldskalaniveau vist sig at have et højt energiudbytte samtidig med, at der kan produceres kompost af god kvalitet. Behandlingsløsningen anvender robuste og driftssikre løsninger, som vurderes prismæssigt at være konkurrencedygtig med andre typer af behandling.