Kortlægning af dagrenovation i Danmark – med fokus på etageboliger og madspild (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

”Kortlægning af dagrenovation i Danmark – Med fokus på etageboliger og madspild” er den anden af to rapporter, der kortlægger dagrenovationen fra hhv. enfamilieboliger og etageboliger. Med denne rapport får vi specifikke tal for etageboliger og de samlede tal for husholdningernes dagrenovation.

Kortlægning af dagrenovation fra ca. 700 husstande i etageboliger opdelt i 19 fraktioner. I gennemsnit har hver husstand i etagebolig 406 kg dagrenovation per år. Heraf udgør madspild 101 kg og det samlede madaffald 174 kg per husstand per år.

Den samlede mængde dagrenovation i Danmark er 1,1 mio. tons om året. Heraf udgør madspild – dvs. mad, der kunne være spist – 260.000 tons. Madspild udgør altså 24 % af affaldet i skraldespanden. En gennemsnitsdansker i parcelhus har 0,81 kg madspild om ugen, mens en person i lejlighed har 1,14 kg madspild om ugen. Ud over dette sker der et skjult madspild gennem vasken. En række etagehusstande registrerede selv deres madspild gennemvasken , og der viste sig at være et spild på 1,6 kg per husstand om ugen - næsten lige så meget som madspildet i skraldespangen.

Årsagerne til madspildet er undersøgt i interview med beboerne i etageboliger. Blandt hovedårsagerne, der nævnes, er, at både frugt, grønt, pålæg og brød sælges i for store pakninger.

Kortlægningen er gennemført af Econet AS, Ziba og Teknologisk Institut -  projektleder var Claus Petersen fra Econet AS.

Yderligere oplysninger: Lone Lykke Nielsen i Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 41 82, e-mail:Obfuscated Email