Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger (2012)

Offentliggjort 26-08-2015

Rapporten omfatter en analyse af dagrenovationen fra ca. 800 husstande. Affaldet er opdelt i 19 forskellige fraktioner, herunder 6 typer af madaffald, en række potentielt genanvendelige tørre fraktioner samt batterier og småt elektronikaffald. Desuden er der gennemført en interviewundersøgelse af de omfattede husstande for at få kendskab til borgernes syn på renovationsordningen. I gennemsnit har hver person, der bor i parcelhus, 184 kg dagrenovation pr. år. Heraf udgør madspild 42 kg og det samlede madaffald i alt 76 kg pr. år.