Kortlægning af kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald

Offentliggjort 26-08-2015

Miljøstyrelsen har kortlagt eksisterende ordninger i kommunerne med fokus på husholdningsfraktionerne: organisk affald, papir, pap, glas, plast og metal. I de seneste kortlægninger fremgår det også, hvordan der indsamles farligt affald, batterier, småt elektronik, tekstiler og kompositemballage.

Den seneste kortlægning er gennemført af Affaldskontoret ApS i perioden november til december 2018 via telefoninterviews med affaldsmedarbejdere i kommunerne. Kortlægningen viser status pr. 31. december 2018.

Kortlægningen viser blandt andet, at der er sket en stigning i antallet af kommuner, der har en ordning for kildesortering af mad- og køkkenaffald. Antallet er fra november 2017 til december 2018 steget fra 31 til 40 kommuner.

Datasættet for den seneste samt tidligere kortlægninger kan hentes ned fra denne side.

 

Siden er sidst opdateret 12. marts 2019