Kortlægning af kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald

Offentliggjort 26-08-2015

Miljøstyrelsen har kortlagt eksisterende ordninger i kommunerne med fokus på husholdningsfraktionerne: Madaffald, papir, pap, glas, plast og metal. I de seneste kortlægninger fremgår det også, hvordan der indsamles farligt affald, batterier, småt elektronik, tekstiler og kompositemballage.

Den seneste kortlægning er gennemført af Affaldskontoret (nu NIRAS) i perioden maj 2020 via telefoninterviews med affaldsmedarbejdere i kommunerne. Kortlægningen viser status pr. 31. maj 2020.

Kortlægningen viser blandt andet, at der er sket en stigning i antallet af kommuner, der har en ordning for særskilt indsamling af mad- og køkkenaffald. Antallet er fra december 2018 til maj 2020 steget fra 42 til 52 kommuner, men det fremgår også, at yderligere ca. 10 kommuner planlægger at udrulle ordninger herfor i løbet af 2020.

Datasættet for den seneste samt tidligere kortlægninger kan hentes ned fra denne side.

 

Siden er sidst opdateret 3. September 2020