Kortlægning af kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald

Offentliggjort 26-08-2015

Miljøstyrelsen har kortlagt eksisterende ordninger i kommunerne med fokus på husholdningsfraktionerne: organisk affald, papir, pap, glas, plast og metal. Kortlægningen er en opdatering af en næsten tilsvarende kortlægning i foråret 2016.

Den seneste kortlægning er gennemført af Affaldskontoret ApS i perioden oktober til november 2017 via telefoninterviews med affaldsmedarbejdere i kommunerne. Kortlægningen viser status pr. 1. november 2017.

Kortlægningen viser blandt andet, at der er sket en stigning i antallet af kommuner, der har en ordning med kildesortering af organisk affald. Antallet er fra maj 2016 til november 2017 steget fra 22 til 31 kommune.

Som en tilføjelse til den tidligere kortlægning er det nu også muligt at få et overblik over hvilke kommuner, der indsamler kildeopdelte fraktioner.

Datasættet for den seneste samt tidligere kortlægninger kan hentes ned fra denne side.

Danmarkskortet over ordninger er nedlagt

Kortlægningen blev tidligere offentliggjort dels som et danmarkskort på Genanvend.mst.dk, dels som et datasæt. Danmarkskortet blev dog nedlagt i forbindelse med en teknisk omlægning af Miljøstyrelsens hjemmesider i 2017. Det datasæt, som danmarkskortet rummede, er tilgængelige i Excel-format og kan hentes på denne side.