Miljøagenter som ambassadører (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

Mariagerfjord Kommune ønsker at uddanne og involvere primært børn og unge i skoler og foreninger i at opnå en bedre sortering og indsamling af materialer til genanvendelse. De såkaldte Miljøagenter skal ‒ efter en uddannelse ‒ yde en indsats overfor alle borgere i kommunen. De vil i alle kommunens lokalsamfund både være med til at støtte op om indførelsen af det nye affaldssystem i efteråret 2015 og efterfølgende bidrage til at vedligeholde anvendelsen af systemet og sikre gode genanvendelsesprocenter. Uddannelsen af Miljøagenterne foregår i regi af 19 skoler/foreninger geografisk fordelt over hele kommunen og vil være med til at gøre Miljøagenterne til ambassadører og forbilleder for genanvendelse og miljørigtig adfærd og dermed blive et bredt forankret og langsigtet nyt borgerrettet informationstiltag!

Resultater

Med projektet er der blevet udviklet et fint udstyr til at uddanne miljøagenter. Der er også blevet udviklet et spændende materiale, som miljøagenterne kan bruge til at formidle budskabet om affaldssortering og genanvendelse til kommunens borgere på en anderledes og kreativ måde.

I de første tre måneder efter at grupperne er gået i gang med at uddanne deres agenter, er der allerede uddannet 300 miljøagenter. Vores forventning/forhåbning havde været, at der ville blive uddannet op imod 200 miljøagenter om året. 17 forskellige foreninger er med i miljøagentprojektet.

Den inddragende proces, der har været i forbindelse med udviklingen af materialet har givet miljøagentgrupperne et stort ejerskab til projektet, og grupperne er meget initiativrige og opfindsomme i deres måde, at være miljøagenter på.

Aktiviteter gennemført i projektet

Brugerinddragelse

Det har fra starten af projektet været prioriteret højt at inddrage foreningerne, og derfor er der brugt en del kræfter på at udvikle en relevant fremgangsmåde, hvor målgruppen så vidt muligt har været en aktiv del af udviklingen. Det vil sige, at projektteamet aktivt har valgt ikke at udvikle uddannelseskittet på vegne af deres målgruppe, men i stedet har valgt at designe projektet i samarbejde med målgruppen.

Denne beslutning har haft flere betydninger for projektet. Først og fremmest har det betydet en opkvalificering af resultatets indhold, fordi materialet fra starten har haft målgruppens behov og ønsker som omdrejningspunkt. Dermed er indholdet koncentreret omkring elementer, som foreningerne selv har fundet på. Det har også betydet at samarbejdet med foreningerne har krævet en større koordinering, således der sikres en vis fremgang og udvikling af projektet. Dette er en nødvendighed, fordi målet har været at skabe indhold i samarbejde med målgruppen. Alternativet havde været at lade målgruppen fungere som testpersoner på indholdet, hvor efter teamet på projektet skulle tage over og hermed tillade processen at være styret af designere og projektindehavere. I denne sammenhæng er det dog vurderet, at den alternative fremgangsmåde skaber et for usikkert grundlag for materialet i forhold til den fremtidige brug og ejerskab til projektet.

Intromøde

Da der fra starten har været en klar forståelse for, at foreningerne og skolerne skulle deltage så meget som muligt, har det været naturligt at indlede processen med en workshop, hvor målgruppen skulle orienteres om agentuddannelsen og arbejdsmetoden.

Det har været højt prioriteret, at foreningerne og skolerne har fået fornemmelsen af, at produktet realiseres med afsæt i deres ønsker og behov – og ikke mindst hvad der kan lade sig gøre i deres hverdag.

Forventningsspil

For at kortlægge og italesætte deltagernes forventninger er der blevet designet et terningspil med en spilleplade, der stiller det overordnede spørgsmål: ’Hvad forventer du?’. På spillepladen er der i numerisk rækkefølge skrevet en række korte sætninger:

  1. Undervisningsmaterialet
  2. Tid/tidsrum
  3. Interessen fra kommende agenter
  4. Omfanget af opgaver
  5. Typen af opgaver
  6. Andet

Spillet har åbnet en række emner, som viste sig at have stor betydning for deltagerne, hvorfor det har været værdifuldt at kunne forholde sig til disse fra starten.

Efter forventningsspillet fik foreningerne/skolerne til opgave at lave 3 bud på hvilke opgaver de kunne løse. Ideerne blev placeret på nogle plancher som Mariagerfjord Kommune og Tankegang kunne tage med hjem arbejde videre på. Læs mere om dette input til workshop 1.

Workshop 1

Mariagerfjord Kommune og Tankegang havde fået en masse gode ideer med hjem fra orienteringsmødet. Alle ideerne blev skrevet op på 60 idekort som foreningerne skulle arbejde videre med i denne workshop 1.

Mariagerfjord Kommune og Tankegang fik igen en masse gode ideer med hjem til at kunne blive konkrete på.

Workshop 2

Mariagerfjord Kommune og Tankegang havde fået en masse konkretet ideer, der var blevet visualiseret. Nu var opgaven at skulle skære helt ind til benet – og konkretisere hvilke produktioner der rent faktisk skulle produceres.

Lederne og medlemmerne skulle vurdere hvilke opgaver de kunne se sig selv i, og som skulle produceres. Vi gav den samme opgave til en gruppe medlemmer og en gruppe foreningsledere. Beslutningerne om, hvilke tiltag, som skulle realiseres, blev ene og alene taget af brugerne.

Resultater fra arbejdsgrupperne

Arbejdsgrupperne har bidraget med kvalitativt og reflekteret indhold til undervisningsmaterialet, hvor der er taget højde for, at indholdet er spændende og interessant for medlemmerne.

Det har været et stort ønske fra foreningerne og deres medlemmer, at der ikke blev udviklet traditionelt undervisningsmateriale. Især medlemmerne mente, at det var vigtigt, at man ikke skulle sidde stiller under indlæringen – som man fx gør i folkeskolen hvor hovedparten af foreningernes medlemmer går. På samme måde har især medlemmerne ønsket, at opgaverne tager udgangspunkt i at det skal være sjovt, for at få dem til at ændre deres affaldsvaner. Foreningers medlemmer bliver ambassadører for kommunens affaldssortering.

Gode råd

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det altafgørende for de gode resultater, vi synes, at vi har opnået med projektet, har været den inddragende proces. 

  • Brug derfor gerne god tid på den indledende proces med at inddrage brugerne.
  • Brug god tid på, at høre hvad deres behov, ideer, hverdag m.m. er.
  • Sørg for, at der er overensstemmelse mellem den indflydelse, brugerne reelt har mulighed for at få på projektet, og den indflydelse I giver dem indtryk af, at de kan få. Giv ikke indtryk af brugerinddragelse på punkter, hvor I ikke vil inddrage brugerne.

Kontaktpersoner

Charlotte Speich, Mariagerfjord Kommune

Fakta om projektet

Ansøger: Mariagerfjord Kommune

Tilskud: 489.000 kr.

Billeder fra projektet

""

En miljøagent på farten.

""

Møde med medvirkende foreninger.

""

Sorteringsspillet med brikker og spilleplade (gulvtæppe).

""

Logo for Mariagerfjord Kommunes miljøagenter.

undefined

Projektet er afsluttet.