”Mind the Trash” - Undervisningsmateriale til skoleelever (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Miljøstyrelsen har udviklet undervisningsmateriale til skoleelever i 4.-6. klasse om affald og ressourcer.

Projektbeskrivelse:

Materialet gør børnene opmærksomme på, at affald ikke bare er affald, men også en ressource, som kan bruges igen. Børnene skal vide, at der er miljømæssige fordele ved at genanvende affald frem for at bruge nye materialer til nye produkter. Formålet med materialet er at motivere skolebørnene til at sortere mere affald.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet til folkeskolens elever på 4.-6. klassetrin. Materialet forklarer, hvad sortering og genanvendelse er samt sammenhængen mellem forbrug og miljøbelastning fra affald, ressourceforbrug og affaldsforebyggelse.

Følgegruppe:

Der har været nedsat en følgegruppe med deltagelse af:
DN
Affald.dk/Affald Varme Aarhus
Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Uni C-styrelsen
Dansk Retursystem A/S

Tidshorisont:

Projektet er gennemført i 2014.

Kontaktpersoner:

Projektansvarlig:
     
Anne-Mette Bendsen, Miljøstyrelsen
Lone Lykke Nielsen, Miljøstyrelsen