Minigenbrugsstation i samarbejde med købmanden på Drejø (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål

Projektet skal afdække om mængden af de genanvendelige materialer pap, papir, glas, plast og metal, kan øges ved at indgå et samarbejde med den lokale købmand, og om det svarer til de mængder af genanvendelige materialer, der kan indsamles ved afhentning af materialerne i husstandsopstillede containere.

Ligeledes skal det forsøges afdækket, hvad der yderligere kan indsamles ved indgåelse af et samarbejde med den lokale købmand frem for blot via opstillede miljøstationer. 

Resultater

Se projektets evalueringsrapport.

Aktiviteter gennemført i projektet

Indsamlingen på Drejø af enkelte genanvendelige materialer, restaffald samt småt brændbart varetages i dag af Vand & affald (forsyningsselskabet i Svendborg Kommune). Da sejltiden til Drejø fra Svendborg er ca. 5 kvarter, er der indgået en aftale med en af de fastboende, som varetager indsamling af restaffald, samt holder opsyn med den lokale genbrugsplads.

Affaldet transporteres til Svendborg, hvor det behandles tilsvarende det affald der indsamles i resten af kommunen.

På Drejø er der containere til glas og papir samt bokse til indsamling af batterier. Disse håndteres af den entreprenør, der håndterer øvrige miljøstationer i Svendborg Kommune.

Ved købmanden på Drejø er der blive opstillet containere til sortering af papir, glas, plast, metal og pap.

Den 4. november stod mini-genbrugsstationen klar til brug, med containere til glas, papir, pap, plast og dåser. Containeren til småt metal, blev omdøbt til dåser og andet metal er således henvist til den lokale genbrugsplads. Containerne er placeret på et flisebelagt areal og der er sat afskærmende brædder omkring. På afskærmningen er der et skilt, der signalerer at her kan du aflevere til genanvendelse.

Der er indgået en samarbejdsaftale med ejer af købmandsbutikken, som sikrer at:

 • Det er kommunen der er ansvarlig for ordningen
 • De indsamlede genanvendelige materialer tilhører kommunen
 • Købmandens eget affald ikke må bortskaffes sammen med affaldet fra de private husstande
 • De genanvendelige materialer transportoptimeres inden de transporteres til Svendborg

De indsamlede genanvendelige materialer er løbende blevet sejlet til Svendborg, hvor de er afsat sammen med det øvrige affald som er indsamlet i kommunen.
Købmanden har investeret i en pappresse, og her presses pap fra containerne, før det transporteres til Svendborg.

Der er udarbejdet informationsmateriale med sorteringsvejledning som er husstandsomdelt til alle fastboende og ferieboliger i begyndelsen af projektet og sorteringsvejledningen er gentaget i e-boksen i juli 2017. Endvidere er der lavet et opslag til den lokale færge Højestene.

Information om mini-genbrugsstationen på den årlige ø-lejr blev ikke gennemført, fordi det blev vurderet at være overflødigt, fordi ø-lejren allerede var ret godt kørende i forhold til affald.

I oktober 2017 havde vi en artikel i lokalbladet ”Drejø posten”, med billeder af mini-genbrugsstationen.

Projektgruppen: Anne Birgitte Eluz driver købmanden på Drejø; Johannes Madsen, lokal affaldsentreprenør på Drejø og ejer af købmanden og arealet hvor Mini-genbrugsstationen opstilles; Finn Kallehauge, projektleder ved Vand og Affald A/S – Svendborg Kommunes forsyningsselskab; Henning Jørgensen, konsulent ved affaldskontoret; Annette Jørgensen, projektleder ved Svendborg Kommune.

 

Projektets gode råd til andre

Generelt:

 • Det kan være svært at få borgerne i tale til et arrangement, der kun handler om affald. Så et godt råd er at finde ud af hvilke aktiviteter der er i lokalområdet og så bed om taletid. F.eks. sommerfester, vejfester, fastelavn, markedsdage el.lign.

Inden opstart:

 • Undersøg behovet grundigt!
 • Kortlæg hvad der er af officielle og uofficielle ordninger i lokalområdet!
 • Find nogle gode lokale samarbejdspartnere – det er vigtigt, at der er lokale, som kan drive og løbende justere ordningerne efter de lokale behov og løbende informere kommunen om projekters forløb! 
 • Indgå klare aftaler som klart definerer, hvilken rolle og arbejdsfunktioner samarbejdspartnerne varetager og hvilke rolle kommunen har!
 • Sikre, at samarbejdspartneren er respekteret i lokalområdet! 
 • Brug de informationskanaler der er i forvejen! 

Under projektet:

 • Informere løbende om projektets resultater.
 • Hold løbende kontakt med samarbejdspartneren.
 • Sikre, at samarbejdspartneren holder sig inden for den aftale ramme.

Næste skridt

Mini-genbrugsstationen bliver stående ved købmanden på Drejø og der vil blive fulgt op på de indsamlede mængder fremover og ordningen kan eventuelt tilpasses, hvis behovet opstår.

Kontaktperson

Kontaktperson: Annette Jørgensen, Svendborg Kommune

Fakta om projektet

Ansøgere: Svendborg Kommune og Svendborg Affald A/S
Hovedansøger: Svendborg Kommune
Tilskud: 270.310 kr.

Billeder fra projektet

undefined

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.