Nye danske metoder til øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre

Offentliggjort 26-08-2015

Med fokus på plast, tekstiler og drikkevarekartoner undersøger projektet, hvordan det er muligt at øge genbrug og genanvendelse af affaldsressourcer – specifikt, drikkevarekartoner, beskidt plast og tekstil, der i dag går tabt i restaffaldsbeholderen til forbrænding.

Fakta om projektet
Ansøger: Dansk Affald A/S
Kontaktperson: Jesper Vange Heinzl, salgs- og marketingschef

Afsluttede MUDP-projekter findes på ecoinnovation.dk.