Opgørelse over de danske emballagemængder (årligt)

Offentliggjort 26-08-2015

Hvert år opgør Miljøstyrelsen, hvor meget emballage der bringes på markedet i Danmark samt hvor stor en del af dette, der bliver indsamlet til genanvendelse, når det er blevet til emballageaffald.

Projektbeskrivelse:

Opgørelsen over emballageforsyningen og mængden af emballageaffald indsamlet til genanvendelse opgøres på materialerne papir og pap, glas, plast, metal og træ. Opgørelserne er primært baseret på data fra Danmarks Statistik samt data fra Affaldsdatasystemet. 

Baggrund:

I henhold til emballagedirektivet skal Miljøstyrelsen hvert år indberette data om emballage og emballageaffald til EU-Kommissionen. Analysen af mængderne bruges til at opgøre, om Danmark opfylder EU’s krav om genanvendelse af emballageaffald.

Følgegruppe:

Der er ikke nedsat en følgegruppe til at følge projektet.

Tidshorisont:

Seneste opgørelse omfatter data fra 2012. Data fra 2013 behandles i øjeblikket.

Kontaktpersoner:

Projektansvarlig:     

Anne-Mette Bendsen, Miljøstyrelsen