Optimering af værdikæde og resurseeffektivitet for kildesorteret organisk dagrenovation gennem anvendelse som drivmiddel til tung trafik og recirkulering af næringsstoffer via kompost

Offentliggjort 26-08-2015

I Danmark er der behov for mere kapacitet til biologisk behandling af affald, men ofte ikke for den varmeproduktion, der følger med, når biogas udnyttes til kraftvarme.

Projektets formål er at udvikle og demonstrere oprensning, opgradering og kompression af biogassen i forbindelse med en forestående udbygning af BioVækst-anlægget, så gassen kan bruges som drivmiddel til tung transport.

Herved fortrænges diesel, og anlæggene opnår en større frihed i afsætningen af gassen og dermed så god en økonomi, at behandlingsprisen kan komme under prisen for affaldsforbrænding.

Fakta om projektet
Ansøger: BioVækst
Kontaktperson: Morten Brøgger Kristensen, projektleder

Afsluttede MUDP-projekter findes på ecoinnovation.dk.