Økonomi og miljøvurdering af optisk posesortering (OPNord) (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Kommuner kan bruge projektet i deres vurdering af optisk posesortering som fremtidens system ved husstande. Resultater er især interessante for sommerhuskommuner, etagebolig-områder, middelalderbyer og andre områder med pladsmangel, hvor man skal begrænse antallet af containere, men samtidig ønsker mulighed for at kildesortere.

undefined

Formål

Projektets formål er at tilvejebringe et teknisk og økonomisk grundlag for at træffe beslutning om at indføre optisk posesortering i tre kommuner.

De tre kommuner er kendetegnet ved at have en stor andel af sommerboliger. Derfor har projektet lagt til grund, at systemet ville skulle fungere i tre typer af områder samtidig: Områder med enfamilieshuse, etagebebyggelser samt sommerhusområder.

Resultater

Projektet har leveret en rapport med analyser af økonomiske og tekniske perspektiver i optisk posesortering. Disse nye analyser viser, at både teknologien og økonomien har udviklet sig markant de seneste år, og at optisk posesortering kan anses for at være et system, der er konkurrencedygtigt med andre systemer, der i øjeblikket anvendes af danske kommuner til øget genanvendelse og kildesortering.

Analyserapporten kan bruges af andre kommuner som et grundlag til at overveje optisk posesortering som fremtidens system ved husstande. Der er ikke gjort mange erfaringer med systemet i Danmark, men med denne rapport vil optisk posesortering komme på banen som en mulighed på lige fod med duoflex, firkammer eller affaldsøer.

Dette er ny viden, da der ikke har været talt meget om optisk posesortering i Danmark siden anlægget i Aarhus blev lukket. Analyser har siden hen vist, at økonomien i systemet var langt fra konkurrencedygtigt.

Som følgevirkning af projektet har deltagerkommunerne genoptaget diskussionen i branchen om, hvorvidt optisk posesortering kan være en mulighed som system for øget genanvendelse i fremtiden.

Projektdeltagerne forventer således, at projektet vil sprede ringe i vandet, da optisk posesortering er gået fra at have været udelukket som en mulighed for de fleste kommuner pga. økonomien i det til nu alvorligt at kunne overvejes.

Resultaterne vil især være interessante for sommerhuskommuner, etagebolig-områder, middelalderbyer og andre områder med pladsmangel, hvor man skal begrænse antallet af containere men samtidig ønsker mulighed for at kildesortere.

Rapporten kan fungere som vidensgrundlag til andre kommuner, der skal træffe beslutninger om, hvordan de vil opnå 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. Resultaterne kan også være af interesse for den private sektor, hvis private aktører overvejer at etablere eller at lave offentlig-private partnerskaber omkring affaldssorteringsanlæg i Danmark.

Aktiviteter gennemført i projektet

COWI har stået for at gennemføre en analyse af tekniske og økonomiske perspektiver af optisk posesortering. Erfaringer fra eksisterende anlæg er sammenholdt med de specifikke forhold i de tre deltagerkommuner. På den måde har det været muligt at belyse styrker, ulemper og barrierer, hvis der skulle indføres optisk posesortering i de tre kommuner som system til at øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet.

Projektets kronologi:

 • Styregruppe etableret med de tre deltagerkommuner
 • Følgegruppe etableret med de tre deltagerkommuner, KL og AffaldPlus
 • Studietur til optiske sorteringsanlæg i Linköping og Eskilstuna, Sverige
 • Udbudsmateriale for konsulentopgave udarbejdet
 • Udbudsproces gennemført
 • Analyse gennemført ved eksterne konsulenter
 • To evalueringer blev gennemført.
 • Overlevering af resultater ved eksterne konsulenter
 • Rapport med resultater er udarbejdet

Gode råd

Projektet har bl.a. formuleret disse gode råd:

 • Det er vores vurdering i deltagergruppen, at optisk posesortering er et konkurrencedygtigt koncept for øget kildesortering og genanvendelse.
 • Bemærk, at analysen er baseret på de tre deltagerkommuner, og at resultater vil se anderledes ud, hvis oplandet er anderledes.
 • Et større opland til et optisk sorteringsanlæg vil give endnu bedre økonomi. Der er derfor grundlag for at gå i dialog om dette på tværs af danske kommuner.
 • Opgaver over 500.000 kr. skal udbydes, hvilket forlænger processen markant. Forvent to måneder ekstra til dette.
 • Sammensæt følgegruppen hurtigst muligt og fastsæt mødedatoer for resten af projektperioden. Det kan være rigtigt svært at samle folk løbende.

Kontaktpersoner

Jens Peter Nørgaard, Halsnæs Forsyning A/S

Camilla Jonassen, Gribskov Kommune

Tom Henrik Johansen, Frederikssund Kommune

Fakta om projektet

Hovedansøger: Halsnæs Forsyning

Medansøgere: Frederikssund Kommune og Gribskov Kommune

Tilskud: 499.000 kr.

Billeder fra projektet 

De farvekodede poser bliver sendt ud på et transportbånd, hvor de bliver skubbet ned i den rette container, efterhånden som de kommer til de "skubbere", der er kodet til den rigtige farve. I dette tilfælde orange. Fejlsorteringen er under 5 %. Hvis en fraktion vurderes at være sorteret for dårligt, kan den køres gennem sorteringen en ekstra gang.

undefined

Projektet er afsluttet.

Projektet har bl.a. formuleret disse gode råd:

 • Det er vores vurdering i deltagergruppen, at optisk posesortering er et konkurrencedygtigt koncept for øget kildesortering og genanvendelse.
 • Bemærk, at analysen er baseret på de tre deltagerkommuner, og at resultater vil se anderledes ud, hvis oplandet er anderledes.
 • Et større opland til et optisk sorteringsanlæg vil give endnu bedre økonomi. Der er derfor grundlag for at gå i dialog om dette på tværs af danske kommuner.
 • Opgaver over 500.000 kr. skal udbydes, hvilket forlænger processen markant. Forvent to måneder ekstra til dette.
 • Sammensæt følgegruppen hurtigst muligt og fastsæt mødedatoer for resten af projektperioden. Det kan være rigtigt svært at samle folk løbende.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.