Kortlægning af forbehandlings- og biogaskapacitet for organisk affald (2015)

Offentliggjort 26-08-2015

Projektbeskrivelse:

Med udgangspunkt i målsætningerne i ressourceplanen forventes det, at kommunerne inden 2022 etablerer indsamling af organisk husholdningsaffald. Miljøstyrelsen har derfor kortlagt hvor store mængder af organisk husholdning affald, der i dag behandles, samt den ledige kapacitet for organisk husholdningsaffald dels på de eksisterende anlæg og dels påkommende anlæg. Projektet indeholder en oversigt over behandlingsanlæg (biogasanlæg og komposteringsanlæg) for organisk affald, som både omfatter de eksisterende og kommende nye anlæg, samt renseanlæg, der modtager organisk affald til udrådningstanke.

Produkt:

Rapporten viser, at der er tilstrækkelig kapacitet til forbehandling af det organiske affald fra husholdninger og servicesektoren samt at biogasanlæggene kan håndtere biopulpen. Men da kildesorteret organisk husholdningsaffald ikke vurderes at være sporbar, forhindres biogasanlæggene i at modtage biopulp, baseret på organisk affald fra husholdninger, idet de fleste husdyrgødningsbaserede biogasanlæg har leveringsaftale med leverandør til Mejeriforeningens medlemmer.

Læs rapporten her.

Følgegruppe:

Der er ingen følgegruppe.

Tidshorisont:

Projektet afsluttes medio december 2014.

Kontaktperson:

Projektansvarlig:

Linda Bagge, Miljøstyrelsen