Partnerskab for automatiske affaldssorteringsanlæg

Offentliggjort 26-08-2015

Partnerskabets væsentligste opgave i 2015 er at understøtte en fortsat dialog og erfaringsudveksling mellem de relevante aktører, og at fremskaffe ny viden, som efterspørges af partnerne og som kan understøtte beslutning om igangsættelse af større automatiske sorteringsanlæg. Alle fem regioner samt Kommunernes Landsforening deltager i partnerskabet. Partnerskabet er initieret og finansieret af Miljøstyrelsen. 

På baggrund af anbefalinger fra møder med relevante aktører (teknologileverandører, kommuner, affaldsselskaber og institutioner) har der i første omgang været fokus på at afdække rammebetingelser og grundlaget for investering i centrale sorteringsanlæg. Det har resulteret i en række videnprojekter om udfordringer i relation til regulering, organisering, finansiering samt affaldsmængder og kvalitet.

Afsluttede MUDP-projekter findes på ecoinnovation.dk.