Potentiale og risici ved anvendelse af kildesorteret dagrenovation i biogas og som gødning

Offentliggjort 26-08-2015

Der findes begrænset erfaring med, hvilken kvalitet en oparbejdet biomasse har, når den har været gennem et kommercielt oparbejdningsanlæg, og om det måtte indeholde et uønsket indhold af kemiske forbindelse og tungmetaller. Der findes ligeledes en begrænset viden af nyere dato om, hvordan sammensætning og kvalitet varierer på tværs af landet.

Derfor er det vigtigt at få afdækket eventuelle risici for fremtidig miljøskade og sundhedsproblemer, inden teknologierne kan blive udbredt til biogasproduktion i Danmark

Dette projekt er et følgeprojekt af pilotprojektet omkring oparbejdning af organisk affald til biopulp. Projektet har følgende delmål:

  • At køre fuldskalaproduktion i KomTeks Biopulper-anlæg på en række kommuners dagrenovation – det kan være både kildesorteret og "normal" dagrenovation – samt at forskellige organiske fraktioner fra erhverv.
  • At måle biogaspotentiale og fordeling mellem organisk og uorganisk stof i affaldet, kortlægge den ikke organiske fraktion og lade Econet vurdere måleresultaterne.
  • At udvikle og gennemføre et analyseprogram for at kunne foretage en sundheds- og miljømæssig risikovurdering. Dette udføres af Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab.
  • At kortlægge indhold og kvalitet af den ikke-organiske fraktion (rejekt) og undersøge, hvorledes den bedst udnyttes i forhold til resurser og økonomi.

På baggrund af både risikovurdering og næringsstofindhold i de forskellige biomasser, vurderer en rækkes specialister og aktører, hvordan de ser på de organiske restprodukters anvendelse som næringsstoffer i landbruget.

Fakta om projektet
Ansøger: Komtek Miljø A/S
Kontaktperson: Bitten W. Lorentzen, projektleder

Afsluttede MUDP-projekter findes på ecoinnovation.dk.