Pulje til grøn omstilling

Offentliggjort 26-08-2015

Miljøstyrelsen havde en pulje, som støttede lokale projekter fra grønne ildsjæle, som kunne bidrage til at gennemføre den grønne omstilling i forskellige lokalmiljøer i Danmark. Puljen er afsluttet.

Puljen til Grønne Ildsjæle har i perioden 2013-2015 støttet lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter understøtter den grønne omstilling.

Projektbeskrivelse

Beskrivelsen omhandler et afsluttet projekt.

‘Puljen til Grønne Ildsjæle’ fra 2013 bliver videreført i 2014. I 2014 er der i alt afsat 10 mio. kr. til fordeling. Miljøstyrelsen vil her på siden annoncere, når puljen åbner. Projekter, som er lokalt forankrede, kan søge støtte til konkrete formidlings- og debataktiviteter vedrørende nye metoder, produkter og forbrugsmønstre, som fremmer grøn omstilling.

For at få del i puljen skal projekterne styrke fællesskabet, skabe nye relationer og forbinde nye parter. Projekterne skal kunne engagere borgerne i lokalsamfundet og støtte det lokale arbejde mod grøn omstilling. Der vil også blive lagt vægt på, at projekterne har et jobskabende element.

Projekterne kan bestå i at udbrede og styrke nye projektidéer og koncepter eller at udbrede allerede kendte løsninger. Ved ansøgningen vil Miljøstyrelsen lægge vægt på, at det støttede projekt skal være igangsættende og også kan fortsætte efter puljemidlerne er ophørt. Dette er dog ikke et krav.

Ansøgerne kan søge tilskudsbeløb fra puljen på mellem 40.000 kr. og 500.000 kr. Ansøgninger der falder uden for beløbsrammen støttes som udgangspunkt ikke.  

Der kan fx søges midler til følgende områder:

Bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller, fx:
Støtte til nye dele-projekter, som bygger på lokal involvering og nye ejerformer
Byttemarkeder
Mere og bedre affaldssortering 

Kontaktpersoner

Projektansvarlig:
    
Gert Hansen, Miljøstyrelsen