RETROWASTE – forbedring af teknik til fremstilling af biogassubtrat og genanvendelige materialer fra organisk affald

Offentliggjort 26-08-2015

Udnyttelse af organisk husholdningsaffald og madaffald til biogas har i Danmark stødt på især to barrierer. For det første har Danmark generelt manglet brugbare rammebetingelser for biogasanlæg de sidste mange år, og samtidig har interessen for biogas hovedsageligt været koncentreret om landbruget. For det andet blev der i 1990’erne høstet dårlige erfaringer med anvendelse af organisk husholdningsaffald i biogasanlæg – store tekniske og miljømæssige problemer med at oparbejde organisk affald til biogassubstrat – hvilket resulterede i en livscyklusanalyse, der vurderede, at det var lige så godt miljømæssigt at brænde organisk husholdningsaffald, når alt blev taget i betragtning.

Imidlertid er gode teknikker til forbehandling af organisk husholdningsaffald igen blev efterspurgt. Dette projekt har til hensigt at udvikle, teste og demonstrere nye landvindinger indenfor forbehandling af organisk husholdningsaffald til biogassubstrat, således at der kan etableres tekniske, miljømæssige og økonomiske forsvarlige løsninger.

Projektets formål er at forbedre teknikken til fremstilling af biogassubstrat til eksisterende og kommende biogasanlæg baseret på min. 75 % husdyrgødning (ikke tør-anaerobe biogasanlæg) og genanvendelige materialer fra organisk affald – specielt kildesorteret organisk husholdningsaffald, der også indeholder haveaffald.

Fakta om projektet
Ansøger: NC Miljø ApS
Kontaktperson: Per Thostrup, projektleder

Afsluttede MUDP-projekter findes på ecoinnovation.dk.