Samlerapport for projekter om bioforgasning af organisk dagrenovation gennemført 2000 - 2002 (2003)

Offentliggjort 26-08-2015

Rapporten er en sammenfatning af alle de tekniske undersøgelser vedrørende indsamling, forbehandling og bioforgasning af kildesorteret organisk dagrenovation, der er gennemført i Danmark i løbet af de seneste år. I rapporten indgår miljømæssige vurderinger af de forskellige systemer til håndtering og behandling af organisk dagrenovation.