SepaPres forbehandling af emballeret madaffald til biogas

Offentliggjort 26-08-2015

SepaPres vil give biogasanlæg mulighed for indtjening fra øget biogasproduktion, indtjening fra modtagelse og behandling af emballeret madaffald, samt (i mindre grad) indtjening fra salg af rejekt-materialer som metal og plast.

Samtidig vil producenter af affald kunne få bortskaffet deres affald til en billigere pris, idet behandling på biogasanlæg vil være fritaget forbrændingsafgiften. SepaPres løsningen er således også med til at reducere bortskaffelsesomkostninger for affaldsproducenter.

Fakta om projektet
Ansøger: Plastix A/S
Kontaktperson: Hans Axel Kristensen, projektleder

Afsluttede MUDP-projekter findes på ecoinnovation.dk.