Skal husholdningernes madaffald brændes eller genanvendes (2003)

Offentliggjort 26-08-2015

Den samfundsøkonomiske analyse opgør og sammenligner de samlede omkostninger, herunder værdien af miljøeffekterne, ved at forbrænde, bioforgasse eller centralt kompostere organisk dagrenovation. Der er tale om en samlet betragtning for hele samfundet, og lokale forskelle i affaldsbehandlingen er ikke analyseret og afspejles dermed ikke i analysen. Analysen viser, at det samfundsøkonomisk set er væsentligt billigere, at samle det organiske affald ind sammen med det øvrige affald og forbrænde det fremfor at etablere et todelt indsamlingssystem med efterfølgende bioforgasning eller central kompostering.