Status for husstandsindsamling af plast i Danmark (2015-2017)

Offentliggjort 26-08-2015

Formål

At samle og dele viden om:

  • Mængder og sammensætning af den plast, som indsamles fra husholdninger
  • Metoder til indsamling og sortering af plast ved kilden og på genbrugspladserne
  • Mulige årsager til forskelle i de indsamlede mængder

Resultater

Der er i projektet udgivet tre notater, et for hvert af årene 2015, 2016 og 2017, som gengiver resultaterne for årets undersøgelse af indsamlede plastmængder. 

Aktiviteter gennemført i projektet

Projektets aktiviteter er beskrevet i dokumentet "Opsamling og perspektivering".

Projektets gode råd til andre

Projektets anbefalinger er beskrevet i dokumentet "Opsamling og perspektivering".

Kontaktperson

Kontaktperson: Ida Leisner, Amager Ressourcecenter

Fakta om projektet

Ansøger: Amager Ressourcecenter, Dragør Kommune, Vestforbrænding, CLEAN og Dansk Affaldsforening
Tilskud: 225.000 kr.

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.