Affaldssortering: Viceværten har svaret! (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål:

At opkvalificere viceværterne, så de har den nødvendige viden og dermed både får mulighed for og lyst til at gøre en forskel for beboere og miljø i forhold til rigtig sortering af affald.

Baggrund:

Mange kommunepuljeprojekter om sortering i etageboliger har fokuseret på beboernes muligheder for sortering samt kommunikation fra kommune til beboere. En analyse af affaldet i Karlemoseparken i Køge viste, at der fortsat var 25 % genanvendeligt tørt affald i form af papir, pap, plast og metal i restaffaldet. En af anbefalingerne fra Køge har været, at borgernes engagement skal møde støtte fra viceværterne.

Aktiviteter:

Udarbejdelse af undervisningsmateriale og undervisningsforløb målrettet viceværter, udarbejdelse af digital videns- og kommunikationsplatform og et værktøj til dialog mellem viceværter og mellem viceværter og kommune/affaldsselskab. Produkterne udvikles gennem bl.a. workshops og ekskursioner.

Forventede effekter:

Det forventes, at projektet vil have en effekt på genanvendelsen af 6 af de 7 fokusfraktioner. Øget genanvendelse af træaffald indgår ikke i projektet. På nationalt plan vil en supplering af viceværternes uddannelse kunne føre til større genanvendelse i etageboliger generelt.

Nyskabende perspektiver:

Projektet sigter mod, at kommune og viceværter i højere grad fungerer som aktive partnere i forhold til at nå genanvendelsesmålene. Projektet vil systematisere og udbrede kendskabet til uddannelse af viceværter samt netværksdannelse og videndeling viceværterne imellem samt kommune og viceværter imellem.

Ansøgning:

Ansøger: Køge Kommune
Kontaktperson: Inga Larsen
Tilskud: 360.725 kr.

Projektet er i gang.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.