Betydningen af kvalitet og materiale af indsamlingspose til organisk affald for biopulpens indhold af fysiske urenheder (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål:

At undersøge mængden af fysiske urenheder afhængig af indsamlingsposens materiale og kvalitet samt vurdere, om det er muligt at minimere andelen af fysiske urenheder i forbindelse med kommunens fastlæggelse af deres indsamlingsordning for kildesorteret organisk dagrenovation.

Baggrund:

I forbindelse med et kommunepuljeprojekt er det kortlagt, at aftagerne af den afgassede biomasse udtrykker størst bekymring omkring spredning af plast og andre fysiske urenheder i forbindelse med anvendelse af forbehandlet kildesorteret organisk dagrenovation i et biogasfællesanlæg.

Aktiviteter:

Møde med behandlingsanlæggene for udvælgelse af poser. Fastlæggelse af indsamlingsmetode kommunerne imellem ved møde for at opnå sammenlignelige scenarier. Testkørsel på anlæg og laboratorieanalyser af fysiske urenheder. Opsummerende rapport med resultaterne fra forsøgene samt baggrundsrapport med beslutningsgrundlag og metodebeskrivelser.

Forventede effekter:

Det forventes, at kvaliteten af genanvendelsen af den kildesorterede organiske dagrenovation kan forbedres væsentligt med kendskab til indsamlingsposens betydning for biopulpens indhold af fysiske urenheder.

Nyskabende perspektiver:

På nationalt plan vil det være muligt at højne kvaliteten af den producerede biopulp baseret på kildesorteret organisk dagrenovation, idet projektet belyser, hvilke konsekvenser posevalget har for kvaliteten af biopulpen.

Ansøgning:

Ansøgere: Kerteminde Forsyning, Hjørring Kommune, Tårnby Kommune, Amager Ressource Center (ARC), Odense Renovation og Halsnæs Forsyning
Hovedansøger: Kerteminde Forsyning
Kontaktperson: Bo Hvidkær
Tilskud: 1.085.000 kr.

 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.