Cirkulær økonomi i kommunerne (2016)

Offentliggjort 02-05-2016

Fremtidens cirkulære økonomi rummer store potentialer. Dette projekt skal afdække kommunernes rolle i at få omstillingen i gang. Hvor ligger de oplagte indsatser og strategiske målsætninger, som kan sætte skub i processen?

Projektbeskrivelse

En forudsætning for omstillingen til en cirkulær økonomi er, at aktørerne i de forskellige led af cirklen er bevidste om deres roller og muligheder.

Projektet sigter derfor mod at gøre de kommunale beslutningstagere bevidste om deres muligheder og potentialer ift. områder så som indkøb/udbud, erhvervsudvikling, byggeri, plan og strategiudvikling.

Der tages afsæt i kommunernes roller som serviceorganisation, lokal tilsynsmyndighed og bindeled mellem borgere og virksomheder. KL vil gå i dialog med organisationer og virksomheder, der går forrest med cirkulærer økonomi, og som er vant til at være i kontakt med kommunerne.

Ligeledes vil både det politiske og ledelsesmæssige niveau blive inddraget, så det med organisatorisk samarbejde bliver muligt at pege på nye oplagte indsatser og mulige lavt hængende frugter i kommunerne. Her er målet at samle outputtet i et ”policy toolkit” til kommunerne.

Kontaktpersoner

Mathias Vang Vestergaard, KL – Obfuscated Email

Hjalte Nordman Bie, KL – Obfuscated Email

Alan Sørensen, Miljøstyrelsen – Obfuscated Email

 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.