Ensartet mærkning af affaldsbeholdere (2016)

Offentliggjort 02-05-2016

Projektet går ud på at udvikle et fælles, frivilligt mærkningssystem til affaldsbeholdere, som er klar til brug ved årsskiftet 2016/2017.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udvikle et fælles system til mærkning af affaldsbeholdere, så borgerne får ens signaler om affaldssortering, uanset om de er derhjemme, på arbejdspladsen eller i offentlige rum.

Der er blevet udviklet 17 piktogrammer til henteordninger. De kan anvendes på forskellige platforme, lige fra affaldsbeholdere til hjemmesider og i sorteringsguider. 

Det fælles system tager afsæt i de eksisterende mærkningssystemer rundt omkring i Danmark, hvor de mest egnede elementer og den bedste kombination af dem blev udvalgt og justeret til et grafisk sammenhængende system.

Tilslutningen til det fælles system er frivillig og kan ske, når det passer i kommunens planer, for eksempel når der udrulles nye ordninger, eller ved udskiftning af materiel eller leverandør. Det vil som udgangspunkt være forbundet med brugerbetaling at anvende systemet – læs mere på Dansk Affaldsforenings hjemmeside. Det forventes, at det vil tage 5-15 år at udbrede systemet til flertallet af kommuner i Danmark.

Udviklingen er foregået i en omfattende samskabelsesproces, hvor borgere såvel som affaldsprofessionelle har bidraget med viden, meninger og gode råd. De affaldsprofessionelles indspark har været brugt til at skabe et solidt system, som kan favne forskellene i kommunernes affaldsordninger og de forskellige afgrænsninger af fraktioner – og dermed de mange forskellige sammenhænge, piktogrammerne skal kunne bruges i. Borgernes input er brugt som indikation af, om løsningen umiddelbart gav mening for dem, så hensynet til brugerne – som jo er dem, som skal navigere efter piktogrammerne - ikke druknede i affaldsfaglige hensyn.

I opfølgning til projektet undersøger KL og Dansk Affaldsforening mulighederne for at udvikle yderligere piktogrammer til fraktioner på genbrugspladserne, således at kommunerne kan kommunikere ensartet til deres borgere på spandene i indkørslen såvel som containerne på genbrugspladsen – og på tværs af hjemmesider og affaldsguider.

Projektet er gennemført i regi af samarbejdsaftalen mellem KL og Miljøministeriet om implementering af ressourcestrategien. Det er udført af KL i samarbejde med Dansk Affaldsforening.

Aktiviteter

  • Mærkningssystemet blev udviklet i en storstilet samskabelsesproces med inddragelse af over 2000 borgere og omkring 50 kommuner og affaldsselskaber. Der blev bl.a. afholdt workshops i København og i Vejle.
  • Systemet er overdraget til drift til Dansk Affaldsforening.
  • Dansk Affaldsforening vil stå for markedsføring af systemet i 2017 og fremefter.

Kontaktpersoner

Trine Iversen, KL – Obfuscated Email

Anders Christiansen, KL – Obfuscated Email

Niels Toftegaard, Dansk Affaldsforening – Obfuscated Email

Marianne Ladekarl Thygesen – Obfuscated Email

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.