Forberedelse af fælles farve- og piktogramsystem

Offentliggjort 01-04-2016

KL har undersøgt muligheder og udfordringer for at skabe et frivilligt, fælles farve- og piktogramsystem på affaldsområdet.

undefined

Projektbeskrivelse

Hensigten med et fælles system er, at brugere skal møde de samme ikoner, farver osv. på affaldsbeholdere hjemme, på arbejde og i offentlige rum – på tværs af kommuner og affaldsordning. Systemet skal udformes, så det også kan anvendes på produkter og emballager af virksomheder og producenter, der ønsker at sorteringsmærke deres varer.

Projektet omfattede to spor: Mærkning af affaldsbeholdere målrettet borgerne i kommunerne, og sorteringsmærkning af primæremballager mm.

Der blev indledningsvis gennemført en kortlægning af eksisterende løsninger i Danmark og udlandet. Derefter blev en bred vifte af aktører fra kommuner, affaldsselskaber og private virksomheder inddraget i konsultationer og workshop for at give input til, hvilke krav en løsning skal tilfredsstille for at være bredt anvendelig.

Projektet viste, at det er muligt at udvikle et fælles system til mærkning af beholdere, som kan favne lokale forskelle på ordningsniveau, og at der er generel opbakning til et sådant system.

KL er ved projektets afslutning i dialog med bl.a. Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen om muligheder for arbejde videre med udviklingen af et system til mærkning af affaldsbeholdere i Danmark, som kan stilles til rådighed for kommuner og affaldsselskaber.

Følgegruppe

Der blev nedsat en følgegruppe til projektet bestående af:

Alan Sørensen, Miljøstyrelsen

Nana Winkler, Dansk affaldsforening

Susanne Bruun Jakobsen, Herlev Kommune

Lene Høg, AVV

Lisbeth Engel Hansen, Miljømærkning Danmark

Peter Engel, Dansk Standard

Louisa Raith Sørensen, COOP

Jonas Engberg, IKEA

Jon Schwartz, Vestforbrænding

Heidi Schütt Larsen, Dansk Retursystem

Konsulenter på projektet: Hanne Koch og Mette Falk, Koch og Falk.

Tidshorisont

Projektet er afsluttet ultimo 2015.

Kontaktpersoner

Trine Iversen, KL

Anders Christiansen, KL

Alan Sørensen, Miljøstyrelsen

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.