Genbrugspladser - genbrug af gode løsninger (2016)

Offentliggjort 02-05-2016

I dette projekt samles de bedste erfaringer og metoder i et inspirationskatalog om indretning af moderne genbrugspladser med fokus på høj genanvendelse.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at få ”best practice” fra genbrugspladserne frem i lyset, så kommunerne kan lære af hinanden og øge genanvendelsen.

Projektet har fokus på effekten af de tiltag, der er erfaringer med, og der stræbes mod at komme med anbefalinger/gode råd inden for forskellige elementer af en genbrugsplads, herunder fx fraktioner, kommunikation, indretning, pladsmændenes rolle mv.

Projektet skal munde ud i et inspirationskatalog. Her samles og overskueliggøres de gode eksempler der findes ude på genbrugspladserne. På baggrund af eksemplerne og analyserne af deres effekt udarbejdes en række anbefalinger i forhold til de forskellige relevante elementer.

Kontaktpersoner

Hjalte Nordman Bie, KL – Obfuscated Email

Emilie Mille Müller, Miljøstyrelsen – Obfuscated Email

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.