Nudging for øget affaldssortering – en praktisk guide til kommunerne

Offentliggjort 01-04-2016

KL har samlet eksempler på nudging på affaldsområdet i Danmark og udarbejdet en guide om nudging på affaldsområdet. Formålet med projektet er at give miljømedarbejdere i kommunerne en bedre forståelse af hvad nudging er.

undefined

Projektbeskrivelse

Projektet tog afsæt i en kortlægning af nudgingtiltag på affaldsområdet, som sammen med skrivebordsstudier har givet grundlag for udarbejdelsen af guiden. Det viste sig, at der var færre eksempler end forventet, især i forhold til husholdningsaffald, men at der er en masse nye erfaringer på vej bl.a. fra kommunepuljeprojekter.

Guiden beskriver, hvad nudging er, og hvordan man kan arbejde med det. Desuden gennemgår guiden en bred vifte af eksempler på affaldsnudges med fokus på hvordan de virker.

Overordnede anbefalinger til kommuner, der vil arbejde med nudging er:

  • Brug guiden
  • Hent inspiration fra afsluttede projekter, som der er tal for virker
  • Tag afsæt i et konkret affaldsproblem
  • Kend den lokale kontekst
  • Tænk borgervenligt: Gør det nemt, oplagt og tillokkende
  • Afsæt tid til evaluering og tilpasning
  • Vær bevidst om forskelle i kontekster ved overførsel af nudges

Følgegruppe

Der blev nedsat en følgegruppe til projektet bestående af:

Malene Krogh, Københavns Kommune

Susan Vera Mortensen, Københavns Kommune

Niels Remtoft, Dansk affaldsforening

Sebastian Borum Olsen, KL.7

Anette Sejersen, Roskilde Kommune

Mette Marie Nielsen, Miljøstyrelsen

Hjalte Nordman Biel, KL

Konsulent på projektet: Anne-Sofie Boertmann Voss, Is it a bird

Tidshorisont

Projektet er afsluttet ultimo 2015.

Kontaktpersoner

Trine Iversen, KL

Hjalte Nordman Bie, KL

Marianne Ladekarl Thygesen, Miljøstyrelsen

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.