Det smarte affaldssystem (2016)

Offentliggjort 02-05-2016

Det smarte affaldssystem - et inspirationsprojekt til bedre indsamling af data og udnyttelse af smarte løsninger i kommunens affaldsordninger.

Med teknologiudviklingen indenfor Smart City løsninger kan vi fremover indsamle mange nye data om borgernes affaldssortering og udnytte disse til en masse nye formål. Men hvordan og til hvilke formål må den enkelte kommune eller affaldsselskab først have på plads. Fyldemeldersensorer, mobilvejning, RFID-tags, elektroniske nøglekort mv. er nogle af de nye teknologiske redskaber, der i dag findes til at generere mere præcise data – helt ned på husstandsniveau – og som vi i projektet har kigget på, hvordan kan sættes i spil.

I dette projekt forsøger vi at give nogle bud på, hvordan kommunen kan indsamle og udnytte smarte affaldsdata til at høste en masse potentielle gevinster, fx mere effektiv indsamlingslogistik, bedre geografisk overblik og borgernær kommunikation.

Projektbeskrivelse

Der er stor forskel på, hvor meget kommunerne har arbejdet med integration af smarte løsninger i deres ressource- og affaldshåndtering. Fælles er dog, at de fleste er i en udviklingsfase, hvilket projektet søger at støtte op om ved at give idéer til arbejdet med at etablere de lokale modeller (business cases).

Det handler eksempelvis om muligheder for at optimere indsamlingslogistik-ken, identificere de geografiske mønstre eller lave adfærdsrettet kommuni-kation (fx konkurrencer, hjælp til boligforeninger, direkte brugerfeedback m.m.).

Projektets vision er at bidrage til et ryk fra de snævre datasæt om affaldet til de mere multifunktionelle datasæt, som kan hjælpe os med at løfte ressource- og affaldshåndteringen op på et højere niveau.

KL har inddraget interesserede kommuner og affaldsselskaber i en temadag og to workshops for at udvikle prototype-modeller og skabe overblik over gevinsterne, som kommunens kan bruge i deres videre arbejde med egne business cases.

Projektet er bygget op i tre dele:

1) Giver et grundlæggende indblik i smartere indsamling af data, hvilke data vi kan skabe, idéer til hvilke formål de kunne bruges til, og overvejelser om opbygningen af en smart affaldsdatabase.

2) Handler om grundlæggende overvejelser bag de forskellige teknolo-gier, der er i spil, og er skrevet med baggrund i interviews med en række af de førende producenter.

3) Giver et indblik i de to workshops og de gevinstrealiserings-metoder, som vi foreslår at anvende til at arbejde med udviklingen af kommunens egen model for et smart affaldssystem. Hertil er der inspiration at finde i de workshopdeltagende kommuners prototypemodeller med tilhørende 3 præsentationsvideoer.

Afholdte aktiviteter

Temadag og workshop (del 1, juni 2016): om teknologierne, datakvalitet og adfærdsrettet kommunikation. Workshop (del 1) øvelse i brug af et gevinstdiagram som værktøj til at starte kommunens business case op. På dagen var der oplæg fra Poul Tarp A/S, AMCS Group og KL.

Workshop (del 2, oktober 2016): Kommuner og affaldsselskaber var inviteret til en heldagsworkshop med fokus på idéudvikling af deres eget smarte affaldssystem. Der blev herunder arbejdet med udvikling af prototyper (modeltegninger), systembeskrivelser og risikoanalyse. Modellerne blev afslutningsvis præsenteret af kommunerne - se de 3 præsentationsvideoer herunder.

Se videopræsentationerne af prototype-systemmodeller i boksene.

Kontaktpersoner

Mathias Vang Vestergaard, KL – Obfuscated Email

Marianne Ladekarl Thygesen, Miljøstyrelsen – Obfuscated Email

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.