Sorteringsbillen – rullende udstilling & krea-værksted (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål

Hvorfor og hvordan skal vi sortere affaldet derhjemme? Det vil vi formidle til børn, børnefamilier og andre borgere ved at opsøge dem, dér hvor de er. Sorteringsbillen er et led i informationsindsatsen ved indførelse af kildesortering i Hjørring og Brønderslev kommuner i 2018.

Formålet med Sorteringsbillen har været at etablere en autocamper med udstilling af sortering i køkkenet, pædagogisk formidling af hvorfor vi skal sortere, og et krea-værksted, hvor børn forvandler affald til legetøj, brugsting, smykker m.m.

Projektet har omfattet udvikling af pædagogiske aktiviteter, nytænkende indretning med genbrugsmaterialer og formidling af erfaringerne til kolleger i affaldsbranchen.

Sorteringsbillen skal køre ud til skoler og institutioner, markeder, borgermøder og events i lokalsamfundet.

Resultater

I projektet har vi skabt følgende produkter, der ligger til fri anvendelse for kolleger og andre, som beskæftiger sig med formidling af affaldssortering og miljøbevidsthed:

 • Pædagogisk koncept for formidling af kildesortering til børn og børnefamilier: Her har vi udviklet otte forskellige aktiviteter med skiftende temaer til følgende målgrupper: indskoling, mellemtrin, udskoling og familier. Temaerne tager udgangspunkt i de fraktioner, der indgår i den forestående kildesortering (plast & metal, papir & småt pap, madaffald og restaffald). Konceptet omfatter beskrivelse af aktiviteternes forløb samt en oversigt over, hvilke redskaber, affaldsmaterialer m.v. der skal medbringes, når aktiviteterne finder sted (se bilag 1).
 • Eksemplarisk sorteringskøkken, der viser tre forskellige sorteringsløsninger til det kildesorterede affald hjemme i køkkenet. I beskrivelsen af sorteringskøkkenet indgår en inventarliste over, hvad sådan et køkken skal indeholde (se bilag 2). Selve køkkenet er opbygget af IKEA-moduler fremstillet med genbrugsmaterialer.
 • Proto-typer på upcyclede møbler, hvor genbrugstræ er omskabt til funktionelt og æstetisk smukt inventar. Møblerne er specialfremstillet til brug i Sorteringsbillen, så de udnytter pladsen i den ombyggede autocamper bedst muligt. Der er f.eks. plads til opbevaring i bænkene, og der er udviklet en løsning, så siddepladserne er flytbare og tillader adgang til en lem i siden af bilen. Det giver mulighed for at flytte sorteringscontainere og borde ud af bilen (se bilag 3).
 • Koncept for et krea-værksted og et idékatalog over krea-produkter: Krea-produkter og opskrifter på dem er samlet i en inspirationsmappe, der også ligger tilgængelig i krea-værkstedet. Desuden kan krea-produkterne ses udstillet på en hylde-række i Sorteringsbillen (se bilag 4). Hylden er udformet fleksibelt, så produkterne i udstillingen kan udskiftes med ting, der med tiden produceres af børn eller andre brugere i Sorteringsbillen.

Sorteringsbillen har målt på følgende succesparametre:

 • Mindst 2000 borgere (børn og voksne) har besøgt Sorteringsbillen inden udgangen af 2017: Her er vi pr. 1/12 2017 oppe på 2608 besøgende (se bilag 5).
 • Mindst 70% af Sorteringsbillens besøgende opfatter og mestrer den korrekte 4-strengede sortering af drilske tvivlsaffaldstyper – målt gennem bl.a. børnenes besvarelser af ”Find fire fejl i affaldssorteringen”: Her er vi pr. 1/12 2017 oppe på 89% (se bilag 6)
 • Børnenes idésamling fra krea-værkstedet udstilles til inspiration for andre – først og fremmest i Sorteringsbillen, men også i AVVs besøgscenter, på Hjørring Bibliotek, diverse butikscentre og lignende udstillingsplatforme: Her planlægger vi at lade idésamlingen indgå i en udstilling på Hjørring Bibliotek i efteråret 2018, op til indførelsen af kildesortering i kommunen.
 • På længere sigt er målet, at mængden af indsamlet genanvendeligt materiale i Hjørring Kommune øges til mindst 55% i 2020: Dette mål håber vi med Sorteringsbillen at have bidraget til, når vi kommer til 2020.
 • Aktiviteter gennemført i projektet

Projektets omdrejningspunkt har været etableringen af den rullende informationstjeneste, Sorteringsbillen. Det har omfattet en række aktiviteter samt dialog med kolleger i affaldsbranchen og andre sparringspartnere. Projektet er udført i perioden 1. januar 2017 til 31. oktober 2017. Den fysiske ombygning og indretning af autocamperen er sket sideløbende med udvikling af pædagogiske aktiviteter m.m.

Aktiviteterne har omfattet:

Udvikling af pædagogisk koncept for formidling af viden om affaldssortering til børn og børnefamilier. Vi har udviklet otte forskellige aktiviteter med skiftende temaer til følgende målgrupper: indskoling, mellemtrin, udskoling og familier. Temaerne tager udgangspunkt i de fraktioner, der indgår i den forestående kildesortering (plast & metal, papir & småt pap, madaffald og restaffald). I konceptet indgår også en introduktion i klassen, inden børnene besøger Sorteringsbillen. Introduktionen omfatter grundlæggende historisk viden om affaldsbehandling, viden om affaldets nedbrydningstider i naturen samt en introduktion til, hvad ressourcerne omdannes til. Efter introduktionen opdeles en klasse typisk i to hold, der på skift gennemgår hhv. en aktivitet indenfor i Sorteringsbillen med aftalt tema og øvelser udenfor Sorteringsbillen (find 4 fejl, affaldsstafet, kasteøvelser og evt. indsamling af henkastet affald i nærområdet).

I den pædagogiske konceptudvikling har vi trukket på de faglige kompetencer fra Hjørring Kommunes Grønne Guide Carsten Bregnhøj samt lærer- og pædagogstuderende ved UCN Hjørring. Derudover har vi besøgt formidlingskolleger i affaldsbranchen og bl.a. deltaget i skolebesøg med Aalborg Kommunes rullende info-tjeneste Batmobilen. Formidlingskolleger fra Aalborg Renovation, RenoNord, Mariagerfjord Kommune, Jammerbugt Kommune og KARA/Noveren har været involveret i hele processen, som en del af projektets følgegruppe.

Ombygning og indretning af autocamperen med sorteringsvenligt køkken i genbrugsmaterialer. Køkkenet er udformet som et ”autentisk køkken” og er af mærket Kungsbacka, en IKEA-serie fremstillet med genanvendt træ beklædt med plastfilm lavet af genanvendte PET-flasker. I køkkenet kan ses tre forskellige sorteringsløsninger til hjemmet samt et idé-katalog med flere eksempler på, hvordan affaldet kan sorteres og organiseres i køkkenet.

Indretningen af køkkenet er udført af indretningskonsulent Anita Wodstrup Madsen. IKEA har desuden været involveret i hele processen, som del af projektets følgegruppe. Køkkenet er placeret i autocamperens forreste ende – i modsatte ende findes krea-værkstedet.

Udvikling og indretning af krea-værksted, der indgår i formidlingen indeni Sorteringsbillen. Krea-værkstedet er indrettet som et lille hobby-værksted, hvor de besøgende kan skabe kreative produkter af nogle af de affaldstyper, der skal samles ind ved husstanden som plast, metal, papir og pap, men også tekstiler m.m., der indleveres på AVV. Møblerne i værkstedet er specialdesignet, så de passer i stilen til sorteringskøkkenet og bilens ydre design og samtidig passer ind i autocamperens indretning, så rummet kunne udnyttes bedst muligt til siddepladser. Det er løst med en fastmonteret bænk i hver sin side af bilen, fremstillet af affaldstræ fra AVVs genbrugspladser, og en vægophængt siddeplade med flytbar skammel, der muliggør adgang til en lem i siden af bilen, så containere og andet udstyr nemt kan flyttes ind og ud. Bænkene rummer materialer til de forskellige aktiviteter indeni bilen.

På hylder rundt om i krea-værkstedet udstilles eksempler på krea-produkter, som de besøgende kan efterligne eller få inspiration af. På disse hylder kan børnenes egne eksempler på krea-produkter også med tiden udstilles. Et element i krea-værkstedet har også været udvikling af en række krea-produkter og opskrifter på, hvordan de laves. Disse opskrifter er samlet i en inspirationsmappe, der ligger tilgængelig i krea-værkstedet.

Indretningen af krea-værkstedet er foretaget i samarbejde mellem indretningskonsulent Anita Wodstrup Madsen og håndværkere hos det lokale Ilbro Tømrer- og Maskinsnedkeri. Udviklingen af krea-produkter er sket med bistand fra kreativ konsulent Louise Møller Vejen, der har både pædagogisk erfaring og en faglig ballast som billedkunstlærer.

Test af Sorteringsbillen hos relevante målgrupper: Vi har undervejs testet Sorteringsbillens aktiviteter på forskellige målgrupper – dels hos Baptistspejderne i Vrå (som også har været repræsenteret i projektets følgegruppe), dels hos en række skoleklasser fordelt på forskellige alderstrin.

Test af Sorteringsbillen er foregået hen over et par måneder og har afstedkommet tilretninger af projektets aktiviteter og den indledende præsentation. Testen er foretaget af det korps af formidlere, som skal varetage den daglige drift af Sorteringsbillen. Korpset tæller medarbejdere fra AVV og Hjørring Kommune samt to UCN-studerende og en student, der er tilknyttet som studentermedhjælpere.

Formidling til kolleger i affaldsbranchen er sket i flere sammenhænge. Dels ved afholdelse af en temadag hos AVV den 25/10, hvor følgegruppe, håndværkere, konsulenter og formidlingskolleger fra andre affaldsselskaber deltog i en evaluering af projektet. Dels ved en række arrangementer i affaldsbranchen, hvor Sorteringsbillen er blevet præsenteret og diskuteret: Dansk Affaldsforenings ERFA-møde for kommunikationsmedarbejdere 12/9, ERFA-møde for formidlingsmedarbejdere i SkoDaNet 7/9 og Dansk Affaldsforenings Affaldsdage 9-10/11. Sorteringsbillen har desuden deltaget i Kulturnatten i København 13/10 2017, i Miljø- og Fødevareministeriets udstilling ”Ikke mere affald!”. 

Projektets gode råd til andre

 • Inddrag erfaringer fra kolleger og andre – både i planlægningsfasen, etablering og test. Det har været til stor gavn for vores projekt at være på inspirationstur hos kolleger og få input fra følgegruppe undervejs.
 • De pædagogiske og kreative aktiviteter i Sorteringsbillen kan ikke stå alene, men skal indledes med et oplæg (i vores tilfælde en præsentation af cirka en halv times varighed) i klassen, så børnene er klædt på til at arbejde med affald.
 • Ombygning af en autocamper til undervisningsformål kræver mange forskellige leverandører og samarbejdspartnere. Sørg for at have en dygtig koordinator af processen (her havde vi stor hjælp af indretningskonsulent Anita Wodstrup Madsen) og brug lokale leverandører, som kan anbefale kolleger i lokalmiljøet

Næste skridt

Selve etableringen af Sorteringsbillen er nu afsluttet. Det er imidlertid de kommende år, den skal stå sin prøve som formidlingsplatform, når der indføres kildesortering i Hjørring og Brønderslev kommuner. Udover skolebesøg skal Sorteringsbillen anvendes ved et væld af arrangementer i lokalsamfundet, bl.a.:

 • Naturmødet 2018 i Hirtshals
 • Hjørring Dyrskue
 • Hjørring Købstadsjubilæum 2018
 • Tversted Marked
 • Hjørring Live 2018
 • Brønderslev Bæredygtighedsfestival
 • Hjallerup Marked
 • Sorteringsbillen skal på turné rundt til de 18 genbrugspladser i AVVs område i foråret 2018, hvor den vil indgå i formidlingen omkring den kommende kildesortering.

Vi planlægger desuden løbende at udvikle de pædagogiske og kreative aktiviteter i Sorteringsbillen.

Sorteringsbillen står også til rådighed for kolleger i affaldsbranchen, dvs. det er muligt at låne den til skolebesøg og events rundt om i resten af Danmark.

Kontaktperson

Kontaktperson: Lene Høg, AVV I/S

Fakta om projektet

Hovedansøger: Affaldsselskabet AVV I/S
Ansøgere: Affaldsselskabet AVV I/S og Hjørring Kommune
Tilskud: 512.360 kr.

 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.