Vejen til øget eksport af dansk affaldsteknologi

Offentliggjort 01-04-2016

En analyse af affalds- og ressourcesektoren tegner et billede af sektoren i en eksportmæssig sammenhæng, og er første skridt på vejen mod at øge eksporten fra sektoren.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med DAKOFA gennemført en analyse af eksportpotentialet i den danske affalds- og ressourcesektor. Analysen er baseret på en større spørgeskemaundersøgelse samt en række workshops og interviews med aktører i sektoren. Sektoren har været bredt repræsenteret i undersøgelsen, og deres tilbagemeldinger har vist, at der er interesse for et samarbejde om at fremme eksporten af danske løsninger. Det kalder på, at sektoren i fællesskab gennemfører en stærk samlet eksportindsats.

Analysen indeholder en beskrivelse af sektorens forslag til konkrete initiativer, som vil kunne understøtte øget eksport i sektoren:

  • Etablering af netværk for eksportorienterede virksomheder i sektoren
  • Visualisering af den danske affalds- og ressourcesektor
  • Fælles markedsføringsplatform
  • Videnbank om eksportmarkederne og mulighederne
  • En koordineret strategisk indsats

Projektet er afsluttet.