Basisfaktaark om plastaffald

Offentliggjort 04-12-2017
Rapport

Dette basisfaktaark giver et overblik over den nuværende viden om plastaffald både i henhold til miljøeffekter, definitioner, sammensætning af fraktion, indsamlingsordninger, mængder, håndtering og genanvendelsesmuligheder.

Arket giver et bred indblik i både muligheder og begrænsninger for plastaffald og kan derfor anvendes som baggrundsviden for projekter målrettet plasthåndtering eller sortering.

Basisfaktaarket er udarbejdet i 2016. 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.