Erfaringsopsamling om etablering af kommunale indsamlingsordninger for plast

Offentliggjort 01-09-2017
Rapport

Formålet med dette projekt er at indsamle erfaringer fra etablering af kommunale ordninger for plastindsamling, således at andre kommuner kan drage nytte af disse erfaringer, når de selv skal indføre en indsamlingsordning for plast.

Projektet er gennemført ved interview, hvor følgende er afdækket:

  • Hvilke valg er truffet?
  • Baggrunden for de foretagne valg.
  • De efterfølgende erfaringer.

Beskrivelse af projektet

Projektet indeholder erfaringsopsamling via interviews af 10 kommuner, 3 affaldsselskaber og 3 renovatører i forhold til indsamling af plast fra husholdninger. Der er spurgt ind til erfaringer fra alle dele af processen - fra den første planlægning over den politiske proces til valg og implementering af ordningen.

Projektet inddrager ikke aftagere og oparbejdere af plasten. Denne afgrænsning er lavet idet projektet alene omhandler erfaringer med etablering af de kommunale plastindsamlingsordninger, med henblik på at belyse processen. Erfaringerne kan anvendes af andre kommuner, som skal i gang med at etablere en plastindsamlingsordning.

Projektet er gennemført i vinteren 2016/2017 af COWI og Global Translations.

 

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.