Guide til viden fra ressourcestrategien

Offentliggjort 20-12-2017

Vidensguiden opsamler de vigtigste budskaber fra mange af de projekter, der er gennemført mellem 2014 og 2017, så resultaterne nemt og samlet kan sættes i spil frem mod 2022 - ikke mindst i forbindelse med arbejdet med de nye affaldsplaner.

Mange nye initiativer og projekter med nye vinkler på genanvendelse af affald har de seneste år skabt masser af ny viden på området, der typisk er dokumenteret i projektrapporter og forankret hos affaldsmedarbejderne i landets kommuner, forsyninger og affaldsselskaber.

KL har nu samlet op på denne viden og produceret en vidensguide, som især affaldsplanlæggere vil kunne bruge til arbejdet med de nye affaldsplaner, der skal udarbejdes fra 2018.

Vidensguiden tager primært udgangspunkt i initiativer, der har afsæt i den nationale ressourcestrategi fra 2013. Det inkluderer eksempelvis de mange lokale projekter, der er støttet af Miljøstyrelsens kommunepulje.

Vidensguiden er på 76 sider og gennemgår bl.a. følgende emner:

  • 10 hovedbudskaber til nye affaldsplaner hentet i projekter gennemført 2014-2017. Brug dem som inspiration til arbejdet med de kommende ressource- og affaldsplaner for 2019-2024.
  • Undervisning, nudging og grafisk kommunikation
  • Haveboliger
  • Genbrugspladser
  • Etageboliger
  • Sommerhusområder
  • Værdikæden, afsætning og teknologier

Projektet er afsluttet.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af projektet ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.